Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Wnioski i instrukcje

Dokumenty ogólne


Wzór opisu do faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – wersja edytowalna dla działania 4.2  (.docx)

Wzór opisu do faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – z komentarzem dla działania 4.2 (.pdf)

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (.docx)

Załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej (.docx)

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców (.pdf) – obowiązujące od 1 października 2019 r.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców (.pdf)

Zalecenia i rekomendacje dla beneficjentów w związku ze stwierdzeniem najczęstszych naruszeń w zakresie zamówień publicznych (.pdf)

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność


Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Wzór sprawozdania (.docx)

Instrukcja sporządzania sprawozdań (.doc)

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Aktualne archiwalne, ważne do 21 czerwca 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji operacji 

Dokumenty ważne do 15 kwietnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Dokumenty ważne do 5 września 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji operacji – obowiązujące od 4 lipca 2017 r.

 „Dokumenty ważne do 13 lipca 2017 r.”

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

„Dokumenty ważne do 28 maja 2017 r.”

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Koszty bieżące i aktywizacja


Aktualne dokumenty obowiązujące od 22 października 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 • Wzór umowy o dofinansowanie 2019
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 • Formularz wniosku o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • Klauzule RODO do wniosku o płatność

Aktualne dokumenty ważne od 22 czerwca 2018 r.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 • Formularz wniosku o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • Klauzule RODO do wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty na 2018 rok obowiązujące do 21czerwca 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji operacji

Dokumenty na 2018 rok, obowiązujące do 15 kwietnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

Działania prowadzone w ramach współpracy


Dokumenty aktualne, obowiązujące od 22  czerwca 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Wzór sprawozdania (.docx)

Instrukcja sporządzania sprawozdań (.docx)

Dokumenty archiwalne do 21 czerwca 2018 r.

Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 16 kwietnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji operacji

Dokumenty obowiązujące do 15 kwietnia 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji operacji

Dokumenty aktualne do 06 lipca 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność