Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Brak kategorii

Zaproszenie na wizytę studyjną – rewitalizacja na obszarach miejskich

Brak kategorii 25.10.2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, zaplanowanej w dniach 4-5 listopada br. na terenie miasta Włocławek. Wizyta będzie miała charakter dwudniowy (nocleg dla uczestników zaplanowano w na wizytowanym obszarze). Cel wizyty Wizyta studyjna ma na celu przedstawienie specyfiki rewitalizacji na obszarach miejskich regionu oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Zaproszenie do […]


Logo punktu informacyjnego

Uwaga! Od 1 września wznawiamy konsultacje osobiste

Działania promocyjne,newsletter,Wydarzenia 26.08.2021

Szanowni Państwo! Po długiej przerwie zapraszamy od 1 września br. wszystkich zainteresowanych wsparciem z funduszy europejskich do osobistego odwiedzenia Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim! W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o założenie maseczki, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznego odstępu. Nasi specjaliści ds. funduszy europejskich udzielą Państwu konsultacji przy swoich stanowiskach pracy z zamontowanymi […]


Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów strategii EUROPA 2020 w dziedzinie ochrony środowiska i zmiany klimatu - plakat

Wyniki ewaluacji pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów strategii EUROPA 2020 w dziedzinie ochrony środowiska i zmiany klimatu” WYRÓŻNIONE!

Brak kategorii 10.06.2021

Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P 2014-2020 ma przyjemność poinformować, że wyniki badania „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów strategii EUROPA 2020 w dziedzinie ochrony środowiska i zmiany klimatu”  zrealizowanego w 2020 roku  przez konsorcjum firm: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.j.  i IDEA Instytut Sp. z o. o. zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Ewaluacji i Polityki Spójności UE, […]


Wykresy

Przygotowania do realizacji szkoleń dla JST

Brak kategorii 23.04.2020

Trwają przygotowania do realizacji szkoleń dla gmin województwa w zakresie wsparcia w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje przeprowadzenie w latach 2020-2022 szeregu szkoleń z zakresu: • Dostępności w rewitalizacji, • Zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego, • Wykorzystania narzędzi ustawy o rewitalizacji, • Monitorowania i […]


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Brak kategorii 17.04.2019

Już po raz czwarty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych”. Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca 2019 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowiska akademickiego, a […]


Nowe 150 kilometrów tras dla rowerzystów

Brak kategorii 06.12.2018

W ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozdysponowaliśmy do tej pory środki na utworzenie 39 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 150 kilometrów. To nie koniec marszałkowskiego wsparcia na budowę bezpiecznych i przyjaznych środowisku tras dla miłośników dwóch kółek – na początku przyszłego roku zostaną rozstrzygnięte trzy kolejne konkursy. – Rower to nie […]


Komunikat dotyczący odstąpienia od uzyskiwania Zaświadczenia/Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Deklaracji zgodności z celami środowiskowymi)

Brak kategorii 20.04.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: IZ RPO WK-P informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) zmieniło się podejście w sprawie wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi, o której mowa w art. 439 ww. ustawy. Zgodnie z […]


Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014

Brak kategorii 07.03.2018

Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014 Szanowni beneficjenci Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępniła następujące podręczniki dotyczące wykorzystania aplikacji SL2014: Podręcznik Beneficjenta w ramach EFRR v. 2.0; Podręcznik Beneficjenta w ramach EFS v. 2.0; Podręcznik Beneficjenta IP WUP v. 2.0. Dokumenty w ww. wersji obowiązują od 7 marca 2018 r. i są dostępne pod adresem: Centralny system […]


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17)

Brak kategorii 26.01.2018

Informujemy, że w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.


Cykl spotkań informacyjnych pt. „Mama może wszystko – 2!”

Brak kategorii 22.01.2018

Drogie Mamy, Drodzy Ojcowie punkty informacyjne funduszy europejskich serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne na których przedstawione zostaną dostępne dla Was formy wsparcia ze środków unijnych. Głównie skupimy się na omówieniu zasad dofinansowania dla Was na nianie lub żłobki, a także na innych działaniach wspomagających w powrocie do pracy. Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy i ojców […]


Rzecznik Funduszy Europejskich

Brak kategorii 11.01.2018

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. powołał Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE) odpowiedzialnego za usprawnienie procesu wdrażania środków europejskich. Stanowi to wykonanie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. […]


Zmiana w konkursie w ramach Działania 5.1 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17)

Brak kategorii 11.01.2018

Informujemy, że w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17) zmianie uległ załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17)

Brak kategorii 04.12.2017

Informujemy, że w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 3.4 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17)

Brak kategorii 30.11.2017

Informujemy, że w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.


Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Brak kategorii 29.11.2017

Na swym kolejnym posiedzeniu obraduje dziś (29 listopada) Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Przedmiotem obrad jest stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej. O tym, co oznaczają dla systemu wyboru projektów zmiany w ustawie, a także […]


Webinaria – kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych

Brak kategorii 17.11.2017

Zapraszamy na webinaria dotyczące kwalifikalności wydatków w ramach projektów unijnych! 22 listopada 2017r. godz. 10.00 Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zapisz się tutaj. godz. 12.00 Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Zapisz się […]


Uwaga! Ważny komunikat Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Brak kategorii 30.10.2017

W dniu jutrzejszym (31 października br.) punkty informacyjne funduszy europejskich będą czynne do godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Ogłaszamy nabór w ramach Działania 7.1

Brak kategorii 30.10.2017

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17).


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.6.2 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17)

Brak kategorii 26.10.2017

Informujemy, że w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.


Uwaga! Ważny komunikat Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Inowrocławiu

Brak kategorii 11.10.2017

Szanowni Państwo, z powodu awarii zasilania nie działają telefony ani Internet w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Inowrocławiu. Prosimy o kontaktowanie się z pozostałymi punktami. Ich lista znajduj się tutaj. Serdecznie przepraszamy za niedogodności.


Zmiana w konkursiew ramach Działania 1.1 (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17).

Brak kategorii 02.10.2017

Informujemy, że w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17) zmianie uległy kryteria wyboru projektów.


Zaproszenie na seminarium o rynku irańskim – Bydgoszcz, 19 września 2017 r.

Wydarzenia 07.09.2017

„Iran – rynek otwierający się na świat. Szanse, możliwości, zagrożenia” to tytuł bezpłatnego seminarium organizowanego z myślą o przedsiębiorcach przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Wydarzenie odbędzie się 19 września 2017 r., w godz. 9.45-13.45, w Hotelu City w […]


Ogłaszamy konkurs w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

Brak kategorii 25.08.2017

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17).


Wykaz kandydatów na ekspertów. Infrastruktura drogowa

Brak kategorii 18.08.2017

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 32/1495/17 w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Infrastruktura drogowa nr 14. Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach […]


Wydłużamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17)

Brak kategorii 27.07.2017

Informujemy, że w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17) wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie.


Wydłużamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17)

Brak kategorii 27.07.2017

Informujemy, że w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17) wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie.


Komunikat Punktu Informacyjnego

Brak kategorii 24.04.2017

Uprzejmie informujemy, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2 maja br. (wtorek) będą nieczynne. Do korzystania z naszych usług zapraszamy za to w sobotę 6 maja br. w godz. 7.30-15.30 do Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu przy ul. Plac Teatralny 2. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Komunikat Punktu Informacyjnego

Brak kategorii 24.04.2017

Uprzejmie informujemy, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2 maja br. (wtorek) będą nieczynne. Do korzystania z naszych usług zapraszamy za to w sobotę 6 maja br. w godz. 7.30-15.30 do Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu przy ul. Plac Teatralny 2. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Uwaga!

Brak kategorii 28.03.2017

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny FE w Inowrocławiu w czwartek i piątek (30 i 31 marca br.) będzie nieczynny. W tym czasie prosimy o korzystanie z pozostałych punktów informacyjnych. Ich lista jest tutaj. Przypominamy, że od 3 kwietnia br. punkt informacyjny w Inowrocławiu zmienia swoją siedzibę. Nowa będzie się mieścić w budynku PKP przy […]


Uwaga!

Brak kategorii 27.03.2017

Pragniemy poinformować, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. Lokalny Punkt Informacyjny FE w Inowrocławiu zmieni swoją siedzibę. Nowa lokalizacja punktu znajdować się będzie w budynku PKP przy ulicy Dworcowej 115 w Inowrocławiu na I piętrze (obok Inkubatora Przedsiębiorczości). Zmianie ulegnie również numer telefonu. Nowy numer to: 56 621 59 04. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


Uwaga!

Brak kategorii 27.03.2017

Pragniemy poinformować, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. Lokalny Punkt Informacyjny FE w Inowrocławiu zmieni swoją siedzibę. Nowa lokalizacja punktu znajdować się będzie w budynku PKP przy ulicy Dworcowej 115 w Inowrocławiu na I piętrze (obok Inkubatora Przedsiębiorczości). Zmianie ulegnie również numer telefonu. Nowy numer to: 56 621 59 04. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


Spotkanie informacyjne w ramach Podziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 RPO WK-P

Brak kategorii 23.03.2017

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacemntowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia […]


Spotkanie informacyjne w ramach Podziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 RPO WK-P

Brak kategorii 23.03.2017

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oraz Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacemntowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia […]


Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Brak kategorii 09.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Pobierz:Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących.


Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Brak kategorii 09.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Pobierz:Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących.


Drogie Mamy!

Brak kategorii 07.03.2017

Punkty informacyjne funduszy europejskich serdecznie zapraszają na cykl spotkań pt. „Mama może wszystko”


Drogie Mamy!

Brak kategorii 07.03.2017

Punkty informacyjne funduszy europejskich serdecznie zapraszają na cykl spotkań pt. „Mama może wszystko”


RPO: czas na nowoczesność w przychodniach

Brak kategorii 17.02.2017

Trwa nabór wniosków w pierwszym ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie, dotyczącym wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych. – […]


Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych (dot. konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji)

Brak kategorii 22.12.2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych (dot. konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji)

Brak kategorii 22.12.2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Cykl dodatków prasowych o tematyce unijnej

Brak kategorii 16.12.2016

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Fundusz dla sektora energii” na łączną kwotę około 294 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 […]


Nowy program szkoleń dla oceniających w ramach EFS

Brak kategorii 12.12.2016

Rozszerzenie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS w ramach konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WK-P. Od 12 grudnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozszerza obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o następujące szkolenia: Dostępność projektu dla […]


Konkursy RPO: zabytki i infrastruktura społeczna

Brak kategorii 24.11.2016

Konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne dotyczą dwa nowe konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Aktualne konkursy dotyczą między innymi rozwoju przeciwdziałania […]


Konkursy RPO: zabytki i infrastruktura społeczna

Brak kategorii 24.11.2016

Konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne dotyczą dwa nowe konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Aktualne konkursy dotyczą między innymi rozwoju przeciwdziałania […]


Konkurs – wygraj 1 z 3 voucherów wycieczkowych – rozstrzygnięty

Brak kategorii 20.11.2016

Vouchery wycieczkowe, każdy o wartości 3000 zł brutto, wygrały: Pani Ewelina Wojciechowska, która jako obszar wsparcia wskazała – Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną: „Ceny za prąd ciągle rosną. Zapotrzebowania na energie rośnie. Tysiące ludzi każdego dnia przechadza się po chodnikach miast. Chciałabym, abym dzięki środkom UE ludzie produkowali prąd przy okazji wykonywania kroków. Niemożliwe? […]


KUJAWSKO-POMORSKIE: Startujemy! – nowa kampania o RPO

Brak kategorii 14.11.2016

Rozpoczynamy właśnie kampanię informacyjną, dzięki której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie dają fundusze unijne przekazywane dla naszego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. KUJAWSKO-POMORSKIE: Startujemy! Akcja realizowana pod hasłem KUJAWSKO-POMORSKIE: Startujemy! będzie przede wszystkim promować planowane do ogłoszenia w najbliższym czasie konkursy RPO. Wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć m.in. na co […]


Rozwój usług społecznych – wyniki konkursu

Brak kategorii 28.07.2016

– agenda – prezentacje Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2020 r. Barbara Jesionowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Prognoza celów kontraktacji i certyfikacji na 2021 r. i kolejne lata wdrażania Programu Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Informacja w zakresie harmonogramu prac nad Programem Regionalnym na […]


Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 10.2.2 RPO WK-P

Brak kategorii 07.07.2016

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 28 lutego. Przewodniczył mu marszałek Piotr Całbecki. Gośćmi posiedzenia były przedstawicielki Komisji Europejskiej – Judit Rozsa, Anna Galązka i Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, które odbyły także wizyty studyjne do miejsc realizacji wybranych projektów […]


Nabór kandydatów na ekspertów

Brak kategorii 04.07.2016

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących dziedzinach: 1. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach związanym z oceną kryteriów preselekcyjnych/oceną kryteriów merytorycznych wskazanych przez IZ w szczególności badania i innowacje w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. 2. Inwestycje w MŚP związanym z […]


Nabór kandydatów na ekspertów

Brak kategorii 04.07.2016

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących dziedzinach: 1. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach związanym z oceną kryteriów preselekcyjnych/oceną kryteriów merytorycznych wskazanych przez IZ w szczególności badania i innowacje w przedsiębiorstwach rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. 2. Inwestycje w MŚP związanym z […]


Materiały informacyjne po spotkaniu dla wnioskodawców konkursu 8.4.2 RPO WK-P

Brak kategorii 12.01.2016

Publikujemy materiały informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w konkursie 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pytania od wnioskodawców (.pdf) Kryteria oceny cz. I (.pptx) Kryteria oceny cz. II (.pptx)


Materiały informacyjne po spotkaniu dla wnioskodawców konkursu 8.4.2 RPO WK-P

Brak kategorii 12.01.2016

Publikujemy materiały informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w konkursie 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pytania od wnioskodawców (.pdf) Kryteria oceny cz. I (.pptx) Kryteria oceny cz. II (.pptx)


Materiały informacyjne po spotkaniu dla wnioskodawców konkursu 10.2.3 RPO WK-P

Brak kategorii 22.12.2015

Łącznie alokacja: 429 623 387 euro Priorytet inwestycyjny: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji – przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej ujęte w Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym. Priorytet inwestycyjny:Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – wsparcie całego procesu badań i rozwoju (B+R) w przedsiębiorstwach (rozpoczęcie, jak i rozwinięcie działalności B+R); – finansowanie […]


Materiały informacyjne po spotkaniu dla wnioskodawców konkursu 10.2.3 RPO WK-P

Brak kategorii 22.12.2015

Łącznie alokacja: 429 623 387 euro Priorytet inwestycyjny: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji – przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej ujęte w Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym. Priorytet inwestycyjny:Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – wsparcie całego procesu badań i rozwoju (B+R) w przedsiębiorstwach (rozpoczęcie, jak i rozwinięcie działalności B+R); – finansowanie […]


Mobilny Punkt Informacyjny w Lubaniu

Brak kategorii 03.11.2015

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 listopada 2015 r. w Urzędzie […]


Mobilny Punkt Informacyjny w Lubaniu

Brak kategorii 03.11.2015

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 listopada 2015 r. w Urzędzie […]


Realizacja badania ewaluacyjnego

Brak kategorii 08.07.2015

Realizujemy obecnie badanie pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. Celem badania jest analiza 26 wskaźników RPO WK-P na lata 2007-2013, których wykonanie nie przekroczyło 75% zakładanej wartości. Badanie pozwoli ustalić przyczyny nieosiągnięcia zakładanych rezultatów oraz sformułować […]


Realizacja badania ewaluacyjnego

Brak kategorii 08.07.2015

Realizujemy obecnie badanie pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”. Wykonawcą badania jest firma AGROTEC POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. Celem badania jest analiza 26 wskaźników RPO WK-P na lata 2007-2013, których wykonanie nie przekroczyło 75% zakładanej wartości. Badanie pozwoli ustalić przyczyny nieosiągnięcia zakładanych rezultatów oraz sformułować […]