Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne w ramach projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”

Dodane 15.02.2023 przez Leszek Nienartowicz

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ogłasza:

nabór dot. wyłonienia podmiotów, które podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych będą promować tereny inwestycyjne oraz potencjał gospodarczy Kujaw i Pomorza w ramach projektu pn.: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”

Głównym celem naboru jest promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego Kujaw i Pomorza.

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Wykonawców zostanie ustalony po wyborze podmiotów w Umowie.

Kryteria wyboru: wybór podmiotów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru zawarte
w Regulaminie naboru.

Wartość wsparcia poszczególnych podmiotów zostanie dostosowana do wysokości puli jaka jest przewidziana w naborze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 22 marca 2023 r.

Sposób składania zgłoszeń:

  1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II – nabór wydarzeń kulturalnych”.
  2. Oferta może być dostarczona:
  • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
    w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania. 

Miejsce składania zgłoszeń:

  1. Punkt Informacyjno-Podawczy w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu , Pl. Teatralny 2. 
  2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Punktu  od poniedziałku  do  piątku:

– w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,

– we wtorki od 8.00 do 16.30,

– w piątki od 8.00 do 13.30. 

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru w celu promocji terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego Kujaw i Pomorza.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Osoba do kontaktu:

Judyta Piętka, tel. 56 62 18 282, e-mail j.pietka@kujawsko-pomorskie.pl

Ogłoszenie naboru

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 2 potencjał techniczny

Załącznik nr 3 informacja dot. przetwarzania danych

Załącznik nr 4 zgoda na przetwarzanie danych