Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Aktualności fundusze a koronawirus

Rozwiązania na czas epidemii

Aktualności fundusze a koronawirus 04.11.2020

Marszałkowski pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce, to 910 milionów złotych z przeznaczeniem m.in. na zakupy sprzętu i medycznych środków ochrony osobistej dla szpitali, mikrogranty inwestycyjne, granty do kapitału obrotowego i pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorstw, mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, a także testy […]


logo parasola

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

Aktualności fundusze a koronawirus 24.06.2020

DOTACJE   Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (poddziałanie 1.6.2) Dla kogo: Przedsiębiorstw posiadających status mikro, małego lub średniego, prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek dochodu na poziomie co najmniej 25%. Cel: wsparcie działań inwestycyjnych umożliwiających stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 Wartość dotacji: Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach […]


informacja logo

IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19

Aktualności fundusze a koronawirus 21.05.2020

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy: wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków składanych w ramach prowadzonego konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19. IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we […]


informacja logo

IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności fundusze a koronawirus 06.05.2020

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy: wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków składanych w ramach prowadzonego konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.   IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek […]


informacja logo

IZ RPO kolejny raz wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej składanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aktualności fundusze a koronawirus 30.04.2020

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej1 w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), […]


logo parasola

Działania podejmowane przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – wsparcie środkami z RPO WK-P na lata 2014-2020

Aktualności fundusze a koronawirus 09.04.2020

Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiają elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 proc. wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Procedowane zmiany prawa krajowego dają możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 […]


mężczyzna zapisuje dane na kartce

IZ RPO kolejny raz wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej składanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aktualności fundusze a koronawirus 09.04.2020

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej[1] w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), zgodnie ze […]


stetoskop

Epidemia. 144 miliony dla szpitali w całym regionie

Aktualności fundusze a koronawirus 09.04.2020

Zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu szpitali w całym regionie oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa – taki jest zakres przygotowywanych do szybkiej realizacji dwóch marszałkowskich projektów, które zostaną sfinansowane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich łączna […]


informacja logo

Koronawirus – Komunikat IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności fundusze a koronawirus 30.03.2020

KOMUNIKAT IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego  Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.   Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) przedstawiam stanowisko Instytucji […]


informacja logo

IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej

Aktualności fundusze a koronawirus 25.03.2020

Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej[1] w ramach prowadzonych konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), zgodnie ze […]


informacja logo

RPO na walkę z koronawirusem i wsparcie biznesu

Aktualności fundusze a koronawirus 24.03.2020

Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 320 milionów złotych. Zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym – poinformował podczas wczorajszej (23 marca) telekonferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki.   Sfinansujemy w ten sposób:   funkcjonalne przystosowanie placówek publicznej służby zdrowia do działania w sytuacji epidemii wieloaspektowe […]


Wojskowi pomagają

Seniorzy nie zostali sami

Aktualności fundusze a koronawirus 23.03.2020

Osiemdziesiąt starszych osób, podopiecznych powstałych ze wsparciem z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego dziennych domów opieki w Górznie w powiecie brodnickim i Przysieku w powiecie toruńskim, otrzymuje do domów bezpłatne gorące posiłki. To skutek rozwiązań, które przyjęliśmy na czas epidemii COVID-19. Rekomenduję je wszystkim podmiotom prowadzącym tego rodzaju projekty. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie […]


informacja logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

Aktualności fundusze a koronawirus 19.03.2020

Komunikat! W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt krajowych oraz zagranicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, działań aktywizacyjnych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia co […]