Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodane 06.05.2020 przez Leszek Nienartowicz

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy: wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków składanych w ramach prowadzonego konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19.

 

IZ RPO wydłuża termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych
i oczywistych omyłek we wnioskach składanych na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 ogłoszony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO), zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., informuje, że w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na wybór projektów do dofinansowania, dla każdego Wnioskodawcy, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (dalej: RPO) i otrzymał wezwanie IZ RPO na dokonanie poprawek lub uzupełnień warunków formalnych i oczywistych omyłek w wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych
i oczywistych omyłek projektu, termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień wniosku wydłuża się
z 7 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przekazanego drogą elektroniczną pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.