Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Seniorzy nie zostali sami

Dodane 23.03.2020 przez Leszek Nienartowicz

Osiemdziesiąt starszych osób, podopiecznych powstałych ze wsparciem z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego dziennych domów opieki w Górznie w powiecie brodnickim i Przysieku w powiecie toruńskim, otrzymuje do domów bezpłatne gorące posiłki. To skutek rozwiązań, które przyjęliśmy na czas epidemii COVID-19. Rekomenduję je wszystkim podmiotom prowadzącym tego rodzaju projekty. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie trzeba.

 

W obliczu epidemii szczególną troską musi otoczyć właśnie seniorów, którzy, ze względu na zagrożenie, powinni bezwzględnie pozostawać w domach. Jednak wielu z nich mieszka samotnie i nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby im zrobić zakupy czy wykupić leki. Nasza skierowana do nich pomoc ruszyła wczoraj. Chciałbym, aby był to przykład dla innych samorządów, do których jednocześnie kieruję pismo z prośbą o podobne działania.

 

W Kujawsko-Pomorskiem ze wsparciem RPO powstało 41 domów dziennego pobytu. W prowadzonych przez nie zajęciach uczestniczyło blisko 2 tysiące osób w całym regionie, dodatkowo 700 starszych pań i panów korzystało z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstały przy niektórych takich domach i klubach seniora. Jak wiadomo, w związku z epidemią COVID-19 zajęcia w tych placówkach zostały zawieszone. W związku z tym rekomenduję i proszę, aby prowadzące je samorządy lokalne zmieniły profile tych projektów tak, by mogły świadczyć wsparcie seniorom w ich domach – dostarczając posiłki, robiąc zakupy, wykupując leki. Z całą pewnością takie odwiedziny pomogą też seniorom od strony emocjonalnej. Często bowiem przebywają oni w domach zupełnie sami.

 

W naszej akcji dowozu posiłków starszym osobom w rejonie Górzna i Przysieka uczestniczą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego – urzędnicy, którzy są jednocześnie żołnierzami Wojsk Ochrony Terytorialnej. Jesteśmy też gotowi, by dostarczać seniorom inne niezbędne rzeczy.

 

Zadbaliśmy również o seniorów, którzy korzystają z cieszącego się dużym zainteresowaniem programu teleopieki domowej, opartej na tak zwanych bransoletkach życia. Na etapie pilotażowym programu uczestniczy w nim 225 osób. Skontaktowaliśmy się z każdą z nich. Dziesięć zadeklarowało chęć skorzystania z naszej pomocy przy zakupach. Pozostali mają wsparcie bliskich lub sąsiadów. 

 

Podległy samorządowi województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”, obejmujący opiekę dzienną (na obszarach wiejskich), pomoc sąsiedzką (w miastach) i wolontariat opiekuńczy (w miastach na prawach powiatu). Także w tym przypadku zmodyfikowaliśmy zakres wsparcia. Podopiecznym dowieziemy posiłki i zrobimy podstawowe zakupy.

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

17 marca 2020 r.