Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działania podejmowane przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – wsparcie środkami z RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 09.04.2020 przez Leszek Nienartowicz

Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiają elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 proc. wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Procedowane zmiany prawa krajowego dają możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie nadzwyczajnym, który umożliwia szybkie przyznanie dofinansowania. Zarząd Województwa przygotował propozycję pakietu działań, które będą podjęte w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Sfinansujemy w ten sposób:

  • funkcjonalne przystosowanie placówek publicznej służby zdrowia do działania w sytuacji epidemii
  • wieloaspektowe działania prewencyjne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa
  • działania w dziedzinie opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy psychologicznej, edukacji i informacji publicznej
  • niezbędne inwestycje (m.in. zakup karetek i sprzętu dla szpitali)
  • wsparcie biznesu (przebranżowienie firm i korzystne pożyczki obrotowe).

 

Łącznie na działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydamy poprzez realokację środków w programie blisko 340 mln zł.

Dodatkowo uruchomione zostanie wsparcie w ramach instrumentów finansowych na ten moment w wysokości 150 mln zł z możliwością zwiększenia do poziomu 396 mln zł + 12 mln zł środków z tzw. reużycia (środki z perspektywy 2007-2013).

Więcej szczegółów na temat podejmowanych działań Link otwiera się w nowej karcie tutaj