Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Rok 2023

– Regulamin – uchwala 1/2023 z 10 marca 2023 r. pobierz

Rejestry uchwał pobierz

Wszystkie uchwały akt. 23.09.23 pobierz

Uchwała Nr 2/2023 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 3/2023 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 4/2023 Komitetu Monitorującego  program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 5/2023 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 6/2023 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 7/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 8/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 9/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw Polityki Terytorialnej w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

 Uchwała Nr 10/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, schemat: Aglomeracje o wielkości od 10 do poniżej 15 tys. RLM pobierz

Uchwała Nr 11/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Zakup taboru kolejowego, schemat: Zakup taboru kolejowego pobierz

Uchwała Nr 12/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich pobierz

 Uchwała Nr 13/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.01 Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia pobierz

 Uchwała Nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.02 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane przez OHP pobierz

Uchwała Nr 15/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP pobierz

 Uchwała Nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 17/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe – przedmioty humanistyczne (w tym językowe), matematyczno-przyrodnicze, informatyczne lub dotyczące przedsiębiorczości pobierz

Uchwała Nr 18/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, Schemat: Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – przedmioty zawodowe pobierz

 Uchwała Nr 19/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Schemat: Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim pobierz

Uchwała Nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT pobierz

Uchwała Nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała Nr 22/2023 z dnia 31  marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała Nr 23/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała Nr 24/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 25/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT pobierz

Uchwała Nr 26/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFRR w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 27/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw EFS plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 28/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 29/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw realizacji zasad równościowych w programie w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 30/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw polityki terytorialnej  w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia  2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw EFS Plus w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 32/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej do spraw zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 33/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej pobierz

Uchwała Nr 34/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorób stanowiącym poważny problem w regionie pobierz

Uchwała Nr 35/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła pobierz

Uchwała Nr 36/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła pobierz

Uchwała Nr 37/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP pobierz

Uchwała Nr 38/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 39/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT pobierz

Uchwała Nr 40/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 41/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową pobierz

Uchwała Nr 42/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową pobierz

Uchwała Nr 43/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu pobierz

Uchwała Nr 44/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku pobierz

Uchwała Nr 45/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.12 Wsparcie instytucji kultury pobierz

Uchwała Nr 46/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektu dla priorytetów/działań, w ramach których zostanie utworzony Fundusz Powierniczy do wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 47/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych pobierz

Uchwała Nr 48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych pobierz

Uchwała Nr 49/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Schemat: Wsparcie dla organizacji pozarządowych pobierz

Uchwała Nr 50/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 51/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT pobierz

Uchwała Nr 52/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne pobierz

Uchwała Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 55/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT pobierz

Uchwała Nr 56/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych pobierz

Uchwała Nr 57/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pobierz

Uchwała Nr 58/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 pobierz

Uchwała Nr 59/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu pobierz

Uchwała Nr 60/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.13 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych pobierz

Uchwała Nr 61/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach pobierz

Uchwała Nr 62/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej pobierz

Uchwała Nr 63/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie pobierz

Uchwała Nr 64/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych pobierz

Uchwała Nr 65/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych pobierz

Uchwała Nr 66/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pobierz

Uchwała Nr 67/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach pobierz

Uchwała Nr 68/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 69/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne pobierz

Uchwała Nr 70/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT pobierz

Uchwała Nr 71/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 72/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 73/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT pobierz

Uchwała Nr 74/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła. (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 75/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT, Schemat: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła. (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 76/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 77/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 78/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 79/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 80/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 81/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BYDOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 82/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 83/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 84/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 85/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 86/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.16 Wsparcie administracyjne gmin OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 87/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 88/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 89/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 90/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.14 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa OPPT, Schemat: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 91/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 92/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 93/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 94/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 95/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 96/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 97/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 98/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 99/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 100/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne (obiegowo) pobierz

Uchwała Nr 101/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Realizacja usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych z obszaru teleopieki i telemedycyny pobierz

Uchwała Nr 102/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej pobierz

Uchwała Nr 103/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, schemat: Działania na rzecz dzieci, młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym pobierz

Uchwała Nr 104/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.9  Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, schemat: Rozwój małej retencji – projekt grantowy pobierz

Uchwała Nr 105/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.10  Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 106/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.11 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 107/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT pobierz

Uchwała Nr 113/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne pobierz

Uchwała Nr 114/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.14 Kształcenie ogólne pobierz

Uchwała Nr 115/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.17 Kształcenie zawodowe pobierz

Uchwała Nr 116/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne pobierz

Uchwała Nr 117/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego pobierz

Uchwała Nr 118/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (ZITy regionalne) pobierz

Uchwała Nr 119/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, schemat: Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs) w PT (OPPT) pobierz

Uchwała Nr 120/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 121/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 122/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT pobierz

Uchwała Nr 123/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 124/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 125/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT pobierz

Uchwała Nr 126/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 127/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 128/2023 z 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT pobierz

Uchwała Nr 129/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 pobierz

Uchwała Nr 130/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region, schemat: Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury pobierz

Uchwała Nr 131/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Cyfrowy region schemat:  Platformy i rozwój e-usług publicznych pobierz

Uchwała Nr 132/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, schemat: Promocja gospodarki regionalnej pobierz

Uchwała Nr 133/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych pobierz

Uchwała Nr 134/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie pobierz

Uchwała Nr 135/2023 z 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych pobierz

Uchwała Nr 136/2023 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ, schemat: Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych pobierz

Uchwała Nr 137/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego (podjęta w trybie obiegowym) pobierz

Uchwała Nr 138/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią pobierz

Uchwała Nr 139/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną pobierz

Uchwała Nr 140/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych pobierz

Uchwała Nr 141/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej pobierz

Uchwała Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy pobierz

Uchwała Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej pobierz

Uchwała Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne pobierz

Uchwała Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT pobierz

Uchwała Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT pobierz

Uchwała Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT pobierz

Uchwała Nr 151/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP pobierz

Uchwała Nr 152/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne pobierz

Uchwała Nr 153/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT pobierz

Uchwała Nr 154/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP) pobierz

Uchwała Nr 155/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne) pobierz

Uchwała Nr 156/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT) pobierz

Uchwała Nr 157/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii pobierz

Uchwała Nr 158/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP pobierz

Uchwała Nr 159/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny pobierz

Uchwała Nr 160/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz

Uchwała Nr 161/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna) pobierz

Uchwała Nr 162/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków pobierz

Uchwała Nr 163/2023 z 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich pobierz

Uchwała Nr 164/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych pobierz

Uchwała Nr 165/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu: 9. Pomoc techniczna (EFRR) i Priorytetu: 10. Pomoc techniczna (EFS+). pobierz