Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Plany działań

Aktualny:

Ramowe Plany Działań (dla projektów EFS)

Ramowe Plany Działań, to dokumenty doprecyzowujące zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, opracowywane dla każdej osi priorytetowej, w podziale na Poddziałania. Są dokumentami planistyczno-operacyjnymi, których celem jest przedstawienie w ujęciu rocznym założeń Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących RPO WK-P, dotyczących m.in.: preferowanych typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych Poddziałań, zasad i terminów wyboru projektów, kryteriów wyboru projektów, podziału środków finansowych czy planowanych do osiągnięcia wskaźników.

Ramowe Plany Działań stanowią załącznik nr 4 do SZOOP.

 

Plany Działań na rok 2020

Załącznik nr 4 do SZOOP z 07.05.2020 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

Kryteria wyboru projektów związanych z COVID-19

 

Plany Działań na rok 2019

Załącznik nr 4 do SZOOP z 18.09.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

 

Plany Działań na rok 2018

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

 

Zobacz wersje archiwalne:

2020 r.

Załącznik nr 4 do SZOOP z 15.04.2020 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

Kryteria wyboru projektów związanych z COVID-19


Załącznik nr 4 do SZOOP z 26.02.2020 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 03.12.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

 

2019 r.

Załącznik nr 4 do SZOOP z 17.07.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 12.06.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 10.04.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 01.02.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 09.01.2019 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 30.11.2018 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

 

2018 r.

Załącznik nr 4 do SZOOP z 3.07.2018 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 25.04.2018 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 21.03.2018 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 7.03.2018 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10

2017 r.

Załącznik nr 4 do SZOOP z 29.11.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 4.10.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 30.08.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 4.07.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 24.05.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 26.04.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10


Załącznik nr 4 do SZOOP z 8.03.2017 r.

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 8

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 9

Plan Działania dla Osi Priorytetowej 10