Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Konsultacje społeczne

Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że od dnia 27 października do 3 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 21-27) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 21-27 (Prognoza OOŚ).

W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEKP 21-27 i Prognozy OOŚ projektu FEKP 21-27.

Projekt FEKP 2021-2027 v.1.0

 

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne odbędzie się 27.10.2021 r. w Toruniu w formie hybrydowej. Konferencję można obejrzeć on-line na platformie YouTube

Agenda konferencji otwierającej konsultacje FEKP 21-27

 

Zgłaszanie uwag.

Uwagi do programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie mojregion.eu od 27 października 2021 r.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 3 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zgłoszone uwagi i wnioski zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ewentualnie pytania prosimy kierować na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl

 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych zostanie 6 stacjonarnych spotkań powiatowych, w tym spotkanie z przedstawicielami miast prezydenckich.

Odbędą się także 4 wysłuchania branżowe w formie on-line, w zakresie: przedsiębiorczości, środowiska, społeczno-zdrowotnym, polityki terytorialnej.

 

Konsultacje dla powiatów

Odbędą się w formie 6 spotkań stacjonarnych wg załączonego harmonogramu.

Załącznik: Harmonogram konsultacji – spotkania powiatowe

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się w odpowiedzi na zaproszenie przesłane przez właściwe starostwo powiatowe lub urząd gminy.

 

Konsultacje branżowe

Odbędą się w formie 4 wysłuchań on-line wg załączonego harmonogramu.

Załącznik: Harmonogram konsultacji – wysłuchania

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać mailem na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie podanym w harmonogramie.

 

Z uwagi na trwający nadal okres epidemii, biorąc pod uwagę nasze wspólne bezpieczeństwo i licząc na wyrozumiałość z Państwa strony, do udziału w konferencji oraz spotkaniach powiatowych zapraszamy osoby w pełni zaszczepione. Prosimy również o udział w spotkaniach stacjonarnych wyłącznie osób imiennie zgłoszonych na spotkania.

Na spotkaniach obowiązuje stosowanie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.