Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Spotkania z zakresu Adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania 2021-2027 dla jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, że w październiku br. przeprowadzamy cykl spotkań kreatywnych pn. „Adaptacja do zmian klimatu w okresie programowania 2021-2027” w ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Priorytetów dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.  Adresatem spotkań są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Terminy spotkań do wyboru:

26 października 2022 r.,

27 października 2022 r.,

28 października 2022 r.,

Spotkania odbywają się w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pl. Teatralny 2, sala patio A (parter).

Zgłoszenia przyjmuje p. Katarzyna Balcewicz-Momot (mail: k.balcewicz@kujawsko-pomorskie.pl).

 

Webinar dotyczący tematyki spotkań z zakresu  Adaptacji do zmian klimatu (playlista 5 nagrań):

Webinar – Przewodnik dla jst z zakresu adaptacji do zmian klimatu:

Biblioteka dokumentów:

Dokumenty i strategie unijne

Dokumenty i strategie polskie

LIFE+

Plany adaptacji – przykłady

Poradniki i dobre praktyki

Raporty i publikacje

Prezentacja ze spotkań stacjonarnych

Przewodnik dla potencjalnych beneficjentów działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu

 


 

Aktualizacja Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Informujemy, że uchwałą nr 8/268/22 z dnia 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zmienione Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą polegają na dokonaniu korekty zapisów w zakresie typu podmiotu zgłaszającego uwagi. W 63 uwagach typ podmiotu został wybrany błędnie, co z kolei wpływa na statystyki wskazane w sprawozdaniu.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu FEdKP

Załącznik 1_rejestr uwag z konsultacji społecznych FEdKP

 


Druga wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

 

Uchwałą nr 2/18/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął drugą wersję projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmiany wprowadzone są na skutek uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych Programu, które odbywały się w okresie od 28 października 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. Następnie projekt programu zostanie przedstawiony Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej do zatwierdzenia. W dalszej kolejności, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego) w ciągu 3 miesięcy od przedłożenia Umowy Partnerstwa dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w celu negocjacji ostatecznych zapisów FEdKP.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (projekt wersja 2.0)

 


 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Informujemy, że uchwałą nr 51/2140/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne Programu i Prognozy OOŚ odbywały się od 27 października do 3 grudnia 2021 r. (38 dni). Łącznie zgłoszono 884 uwagi, w tym 1 uwagę do Prognozy OOŚ.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych programu FEdKP

Załącznik 1. Tabela z zestawieniem uwag z konsultacji społecznych

Konferencja podsumowująca wyniki konsultacji społecznych odbędzie się 12 stycznia br. o godz. 9.00 w formie on-line – link do transmisji konferencji.

Prezentacja z konferencji podsumowującej konsultacje FEdKP

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłoszenie uwag.

 


 

Konferencja zamykająca konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w Konferencji zamykającej konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w formie on-line.

Aby wziąć udział w spotkaniu w roli mówcy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i wysłać mailem na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl do 10 stycznia 2022 r.

Następnie zgłoszeni mówcy otrzymają link do platformy, na której będzie odbywało się spotkanie.

Konferencję będzie można obejrzeć także na platformie You Tube – link do konferencji.

Agenda konferencji zamykającej konsultacje społeczne

Prezentacja z konferencji podsumowującej konsultacje FEdKP

Klauzula RODO.

Ewentualnie pytania prosimy kierować na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl

Zachęcamy do udziału.

 


 

Zakończenie konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ.

Zgłoszonych zostało 884 uwagi do ww. dokumentów.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zgłoszone uwagi i wnioski zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardzo dziękujemy za zgłoszone uwagi.

 


 

Spotkanie powiatowe w Lubieńcu – powiat włocławski, radziejowski, aleksandrowski, lipnowski

Ostatnie spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku w Lubieńcu. W spotkaniu uczestniczyć będą samorządowcy oraz partnerzy społeczno-gospodarczy z powiatów włocławskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego. Spotkanie odbędzie się w formule on-line.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania w Lubieńcu

 


 

Spotkania uzupełniające dla partnerów społeczno-gospodarczych

W dniach 26 i 29 listopada 2021 roku odbędą się spotkania uzupełniające w miastach prezydenckich dla partnerów społeczno-gospodarczych w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027. Spotkanie dla partnerów społeczno-gospodarczych z miasta Grudziądza i Torunia odbyło się 26 listopada 2021 roku. Natomiast w dniu 29 listopada 2021 roku odbędzie się spotkanie dla partnerów społeczno-gospodarczych z miasta Bydgoszczy i Włocławka.

Wszystkie spotkania odbywają się w formule on-line.

Ewentualnie pytania prosimy kierować na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl.

Załączniki:

Prezentacja – spotkanie dla Torunia

Prezentacja – spotkanie dla Grudziądza

Prezentacja – spotkanie dla Bydgoszczy

Prezentacja – spotkanie dla Włocławka

 


 

Wysłuchanie branżowe polityka terytorialna i rewitalizacja

25 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbyło się wysłuchanie branżowe w obszarze polityki terytorialnej i rewitalizacji.

Spotkanie poświęcone było przybliżeniu założeń Priorytetu 5. Potencjały endogeniczne regionu, Priorytetu 6. Społeczny wymiar regionu w zakresie celu szczegółowego vi oraz Priorytetu 7. Rozwój lokalny regionu (RLKS). Podczas wysłuchania przedstawiona została struktura planowanego wsparcia wraz z typami projektów do dofinansowania oraz podziałem środków finansowych.

Podczas wysłuchania omówiona została również polityka terytorialna wdrażana w regionie w ramach FEKP 2021-2027.

Przypominamy, że uwagi do Programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. do 3 grudnia 2021 r.

Załącznik: Prezentacja z Wysłuchania branżowego – polityka terytorialna i rewitalizacja

Link do wysłuchania: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP 2021-2027) – YouTube

 


 

Konsultacje programu regionalnego: ZIT-y 2021-2027

W ramach konsultacji społecznych naszego nowego programu regionalnego 19 listopada z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyły się dwa pierwsze spotkania dedykowane obszarom funkcjonalnym największych miast (MOF). MOF-y to podstawa do wykorzystania przez lokalne społeczności środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 2021-2027.

Kolejne spotkania, dotyczące przyszłych ZIT-ów Grudziądza, Bydgoszczy i Włocławka, odbędą się w 22 i 24 listopada, także z udziałem gospodarza województwa.

 


 

Wysłuchanie branżowe społeczeństwo i zdrowie

18 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbyło się wysłuchanie branżowe w obszarze społeczeństwa i zdrowia.

Spotkanie poświęcone było Priorytetowi 6 Społeczny wymiar regionu oraz Priorytetowi 8 Region bliski mieszkańcom FEKP, na realizację których został przeznaczony budżet w wysokości 603,1 milionów euro.

Podczas wysłuchania przedstawiona została struktura planowanego wsparcia wraz z typami projektów do dofinansowania oraz podziałem środków finansowych.

Przypominamy, że uwagi do Programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. do 3 grudnia 2021 r.

Załącznik: Prezentacja z wysłuchania branżowego społeczeństwo i zdrowie

Link do wysłuchania: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP 2021-2027) – YouTube

 


 

Spotkanie powiatowe w Czernikowie – powiat toruński, chełmiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie powiatowe z cyklu spotkań przeprowadzanych w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania w Czernikowie.

 


 

Wysłuchanie branżowe środowisko i transport

10 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 odbędzie się wysłuchanie branżowe w zakresie środowiska i transportu

Spotkanie było poświęcone Priorytetowi 2 Czysta energia dla regionu oraz Priorytetowi 3 Ochrona zasobów środowiska regionu FEKP, na realizację których został przeznaczony budżet w wysokości 484,6 milionów euro.

Podczas wysłuchania przedstawiono strukturę planowanego wsparcia wraz z typami projektów do dofinansowania oraz podziałem środków finansowych.

W wysłuchaniu brali udział partnerzy gospodarczy, przedstawiciele pracodawców, instytucji wsparcia biznesu, klastrów oraz jednostek naukowych.

Przypominamy, że uwagi do Programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do 3 grudnia 2021 r.

Załącznik: Prezentacja z Wysłuchania branżowego – środowisko i transport

Link do wysłuchania na platformie YouTube

 


 

Spotkanie powiatowe – powiat bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski,
świecki

Trzecie spotkanie w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ odbyło się w Tucholi w dniu 8 listopada 2021 roku.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania w Tucholi

 


 

Wysłuchanie branżowe przedsiębiorczość

4 listopada 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych programu FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027  odbyło się wysłuchanie branżowe w zakresie przedsiębiorczości.

Spotkanie było poświęcone Priorytetowi 1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu FEKP, na którego realizację został przeznaczony budżet w wysokości 194,4 milionów euro.

Podczas wysłuchania przedstawiono strukturę planowanego wsparcia wraz z typami projektów do dofinansowania oraz podziałem środków finansowych.

W wysłuchaniu brali udział partnerzy gospodarczy, przedstawiciele pracodawców, instytucji wsparcia biznesu, klastrów oraz jednostek naukowych.

Przypominamy, że uwagi do Programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. do 3 grudnia 2021 r.

Załącznik: Prezentacja z Wysłuchania branżowego – przedsiębiorczość

Link do wysłuchania: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP 2021-2027) – YouTube

 


 

Spotkanie powiatowe Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek,
Inowrocław

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 listopada 2021 roku.

Załącznik: Materiały ze spotkania w Toruniu

 


 

Spotkanie powiatowe – powiat grudziądzki, brodnicki, rypiński

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ odbyło się w Brodnicy w dniu 29 października 2021 roku.

Załącznik: Prezentacja ze spotkania w Brodnicy.

 


 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że od dnia 27 października do 3 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ).

W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEKP 2021-2027 i Prognozy OOŚ projektu FEKP 2021-2027.

Projekt FEKP 2021-2027 v.1.0

Prognoza OOŚ dla FEKP 2021-2027

 

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne odbędzie się 27.10.2021 r. w Toruniu w formie hybrydowej. Konferencję można obejrzeć on-line na platformie YouTube

Agenda konferencji otwierającej konsultacje FEKP 2021-2027

Prezentacja konferencja otwierająca

Prezentacja MFiPR

Prezentacja FEKP 21-27

Prezentacja Prognozy OOŚ

 

Zgłaszanie uwag

Uwagi do programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 3 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zgłoszone uwagi i wnioski zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ewentualnie pytania prosimy kierować na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl

 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych zostanie 6 stacjonarnych spotkań powiatowych, w tym spotkanie z przedstawicielami miast prezydenckich.

Odbędą się także 4 wysłuchania branżowe w formie on-line w zakresie: przedsiębiorczości, środowiska, społeczno-zdrowotnym, polityki terytorialnej.

 

Konsultacje dla powiatów

Odbędą się w formie 6 spotkań stacjonarnych wg załączonego harmonogramu.

Załącznik: Harmonogram konsultacji – spotkania powiatowe

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się w odpowiedzi na zaproszenie przesłane przez właściwe starostwo powiatowe lub urząd gminy.

Klauzula RODO.

 

Konsultacje branżowe – wysłuchania

Odbędą się w formie 4 wysłuchań on-line wg załączonego harmonogramu.

Załącznik: Harmonogram konsultacji – wysłuchania

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać mailem na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie podanym w harmonogramie.

Klauzula RODO.

 

Z uwagi na trwający nadal okres epidemii, biorąc pod uwagę nasze wspólne bezpieczeństwo i licząc na wyrozumiałość z Państwa strony, do udziału w konferencji oraz spotkaniach powiatowych zapraszamy osoby w pełni zaszczepione. Prosimy również o udział w spotkaniach stacjonarnych wyłącznie osób imiennie zgłoszonych na spotkania.

Na spotkaniach obowiązuje stosowanie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji. Uczestnicy konferencji proszeni są o dostarczenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego COVID i RODO (będzie również możliwość wypełnienia na miejscu).