Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji

W ramach naszego RPO na uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych przeznaczono w sumie 774 milionów złotych. To pieniądze, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego wolumenu inwestycji.

Wśród instytucji, którym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powierzył zarządzanie tymi pieniędzmi są:

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał 136 mln zł dla przedsiębiorców w zakresie:

  • atrakcyjnych pożyczek  na wsparcie najmniejszych przedsiębiorców (w tym pożyczka płynnościowa jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w związku z pandemią COVID-19),
  • rozwoju przedsiębiorczości akademickiej poprzez wejścia kapitałowe,
  • atrakcyjnych pożyczek na pomoc we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw (w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w związku z pandemią COVID-19 wprowadzono dodatkowo możliwość finansowania komponentu obrotowego).

Instytucja pełni rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy) czuwa nad wyborem pośredników finansowych oferujących produkty finansowe dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju administruje 437 mln zł unijnych środków na pożyczki w zakresie:

  • inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP oraz pożyczkę płynnościową jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w związku z pandemią COVID-19.

Europejski Bank Inwestycyjny otrzymał 201 mln zł, dzięki którym będzie udzielał wsparcia w formie atrakcyjnych pożyczek na:

  • odnawialne źródła energii,
  • termomodernizacje budynków mieszkalnych,
  • wsparcie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
  •  

Blisko 90% wszystkich środków jest przeznaczonych na wsparcie regionalnej przedsiębiorczości. 
W ten sposób tworzymy solidne podstawy dla racjonalnego i efektywnego zarządzania rozwojem naszego regionu w nowej perspektywie finansowej polityki spójności, w której zgodnie z przewidywaniami dominować będą zwrotne instrumenty wspierania rozwoju. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla wspierania rozwoju, zwłaszcza w obszarze instrumentów finansowych. Zastosowanie tej formuły wsparcia pozwoli naszemu województwu osiągnąć efekt dźwigni rozwoju gospodarczego. Kapitał zainwestowany w przedsiębiorstwa wzmocni pozycję gospodarczą regionu. Dzięki powracającym środkom projekt będzie mógł wesprzeć większą liczbę przedsiębiorstw .

Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w celu wdrożenia ww. instrumentów finansowych  współpracuje z Instytucją Zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Pośrednikami Finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami spółdzielczymi itp.). Następnie Pośrednicy Finansowi są odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom.

Aktualna oferta pośredników finansowych do pobrania 

Pobierz aktualną ofertę pośredników finansowych

Projekty będą realizowane do 2023 roku.

Ewaluacja ex- ante finansowych wdrażanych w województwie kujawsko- pomorskim w latach 2014-2020 wraz z aktualizacjami:

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko- pomorskim w latach 2014-2020;

Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych”;

Uzupełnienie do Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia_moduł 1

Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia_moduł 2