Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji

W ramach naszego RPO na uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych przeznaczono w sumie 893 milionów złotych. To pieniądze, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego wolumenu inwestycji.

Wśród instytucji, którym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powierzył zarządzanie tymi pieniędzmi są:

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał 205 mln zł dla przedsiębiorców w zakresie udzielania pożyczek z zakresu:

  • wspierania najmniejszych przedsiębiorców,
  • wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R),
  • rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
  • pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw.

Instytucja pełni rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy) czuwa nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju administruje 437 mln zł unijnych środków na pożyczki w zakresie:

  • inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP.

Europejski Bank Inwestycyjny otrzymał 250 mln zł, dzięki którym będzie udzielał wsparcia w formie pożyczek na:

  • odnawialne źródła energii,
  • termomodernizacje,
  • wsparcie efektywności energetycznej.

Pomoc będzie kierowane przede wszystkim w formie atrakcyjnych pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych.

Blisko 90% wszystkich środków jest przeznaczonych na wsparcie regionalnej przedsiębiorczości. 
W ten sposób tworzymy solidne podstawy dla racjonalnego i efektywnego zarządzania rozwojem naszego regionu w nowej perspektywie finansowej polityki spójności, w której zgodnie z przewidywaniami dominować będą zwrotne instrumenty wspierania rozwoju. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla wspierania rozwoju, zwłaszcza w obszarze instrumentów finansowych. Zastosowanie tej formuły wsparcia pozwoli naszemu województwu osiągnąć efekt dźwigni rozwoju gospodarczego. Kapitał zainwestowany w przedsiębiorstwa wzmocni pozycję gospodarczą regionu. Dzięki powracającym środkom projekt będzie mógł wesprzeć większą liczbę przedsiębiorstw .

Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) w celu wdrożenia ww. instrumentów finansowych będzie współpracował z Instytucją Zarządzającą (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz z wybranymi zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Pośrednikami Finansowymi (np. funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, bankami spółdzielczymi itp.). Następnie Pośrednicy Finansowi będą odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom.

Aktualna oferta pośredników finansowych do pobrania Pobierz aktualną ofertę pośredników finansowych

Projekty będą realizowane do 2023 roku.