Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 514 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 437 mln zł.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji, a także wzmocnienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. Planowane wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Przekazane środki finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych wykorzystywane będą do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Produkty pożyczkowe są oferowane Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek na rozwój, pożyczek inwestycyjnych oraz pożyczek płynnościowych. Ich celem jest  wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, a także poprawa konkurencyjności firmy i zapewnienia płynności dla przedsiębiorstw które ucierpiały w związku z negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi pandemii COVID-19

Powyższe formy wsparcia przedsiębiorstw mają za zadanie w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia działań inwestycyjnych MŚP, zapewnić im dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną na rynku.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Wszelkie szczegóły nt. oferowane wsparcia znajdą Państwo na stronie www.kpfr.pl .

 

Oferowane produkty finansowe:

 

Pożyczka na rozwój

 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( wyłączeniu podlegają mikroprzedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę do 100 tys. zł,  których okres działalności nie przekracza 5 lat (na dzień podpisania umowy) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje mające na celu:
  1. wdrożenie innowacji: nowych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych,
  2. wsparcie inwestycyjne przyczyniające się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Wysokość pożyczki: do 300 000 zł.
 • Okres spłaty: do 84 m-cy.
 • Oprocentowanie stałe: od 0,84% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0% – 0,5% – w obszarach preferencji).
 • Obszary preferencji:
  1. inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego;
  2. inwestycje dot. ekoinnowacji;
  3. inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy.
 • Finansowanie do 100% inwestycji.
 • Bez prowizji.

Pożyczka inwestycyjna

 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje mające na celu:
  1. wdrożenie innowacji: nowych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych;
  2. wsparcie inwestycyjne przyczyniające się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  3. Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego.
 • Wysokość pożyczki: od 300 000 zł do 1 mln zł.
 • Okres spłaty: do 84 m-cy.
 • Oprocentowanie stałe: od 0,84% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0% – 0,74% – w obszarach preferencji).
 • Obszary preferencji:
  1. inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego;
  2. inwestycje dot. ekoinnowacji;
  3. inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy.
 • Finansowanie do 100% inwestycji.
 • Bez prowizji.

Pożyczka płynnościowa

 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanymi COVID-19.
 • Finansowanie do 100% kapitału obrotowego przedsiębiorstw.
 • Wysokość pożyczki: do 1 mln zł.
 • Okres spłaty: do 72 m-cy.
 • Oprocentowanie stałe: od 0%.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy.
 • 2-miesięczne „wakacje kredytowe”.
 • Bez prowizji.

Pośrednik finansowy oferujący produkty:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu

Strategia Inwestycyjna

21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 24/1126/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3. Postanowienia niniejszej Strategii mają charakter szacunkowy, co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian i dokonania stosownych aktualizacji.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 3