Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 514 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 437 mln zł.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji, a także wzmocnienie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. Planowane wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) działających na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Przekazane przez środki finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych wykorzystywane będą do udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Produkty pożyczkowe będą oferowane Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek na rozwój oraz pożyczek inwestycyjnych. Ich celem będzie  wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, a także poprawa konkurencyjności firmy.

Produkty poręczeniowe będą mogły być oferowane w formie poręczenia indywidualnego/ poręczenia portfelowego. Celem produktów poręczeniowych będzie ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego tym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.

Powyższe formy wsparcia przedsiębiorstw mają za zadanie w znaczonym stopniu przyczynić się do wzmocnienia działań inwestycyjnych MŚP, zapewnić im dynamiczny rozwój i przewagę konkurencyjną na rynku.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku

Wszelkie szczegóły nt. oferowane wsparcia znajdą Państwo na stronie www.kpfr.pl .

Oferowane produkty finansowe:

Pożyczka na rozwój

 • dla mikro i małych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( wyłączeniu podlegają mikroprzedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę do 100 tys. zł,  których okres działalności nie przekracza 5 lat (na dzień podpisania umowy)
 • Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje:
  1. wdrożenie innowacji: nowych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych,
  2. wsparcie inwestycyjne przyczyniające się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Wysokość pożyczki: do 300 000 zł
 • Okres spłaty – do 84 m-cy
 • Oprocentowanie stałe – od 2,45% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,85% – 1,85% – w obszarach preferencji)
 • Obszary preferencji:
  1. inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego
  2. inwestycje dot. ekoinnowacji;
  3. inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
 • Finansowanie do 100% inwestycji.
 • Bez prowizji

Pożyczka inwestycyjna

 • dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • Wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje:
  1. wdrożenie innowacji: nowych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych
  2. wsparcie inwestycyjne przyczyniające się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wysokość pożyczki: od 300 000 zł do 1 mln zł
 • Okres spłaty – do 84 m-cy
 • Oprocentowanie stałe – od 2,45% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,85% – 1,85% – w obszarach preferencji)
 • Obszary preferencji:
  1. inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego
  2. inwestycje dot. ekoinnowacji;
  3. inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
 • Finansowanie do 100% inwestycji.
 • Bez prowizji

Pośredniczy finansowi oferujący ten produkt:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu

Konsorcjum Banków Spółdzielczych „Pożyczki dla przedsiębiorców”

Konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Strategia Inwestycyjna

21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 24/1126/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2