Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18]

Data: od 2018-08-31 do 2020-06-30
Dodane 26.07.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru I rundy konkursowej [02.10.2018 r.]

Wyniki naboru I rundy konkursowej [02.10.2018 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach rundy I rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i trwał do dnia 28 września 2018 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Wyniki naboru II rundy konkursowej [09.11.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 października 2018 r. i trwał do dnia 31 października 2018 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach rundy II wyniosła 23 374 450,98 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – II runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanych
Link otwiera sie w nowej karcie do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/187/18 z dnia
18 grudnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych
w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru III-V rundy konkursowej [12.02.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18,  informujemy, iż w ramach  III i IV rundy konkursowej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, z kolei nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2019 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2019 r.), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach V rundy konkursowej wyniosła 2 642 161,48 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki naboru VI rundy konkursowej [07.03.2019 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach VI rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 01.02.2019 r. i trwał do dnia  28.02.2019 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach VI rundy konkursowej wyniosła 256 456,20 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – V i VI runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda V i VI ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda V i VI dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru VII rundy konkursowej  [ 04.04.2019 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach VII rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 01.03.2019 r. i trwał do dnia  31.03.2019 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach VII rundy konkursowej wyniosła  3 939 029,89 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – VII runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda VII ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda VII dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki naboru VIII-X rundy konkursowej [18.07.2019 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach VIII i IX rundy konkursowej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, z kolei nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach X rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 3 czerwca 2019 r. i trwał do dnia 28 czerwca 2019 r., wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach X rundy konkursowej wyniosła 3 896 564,60 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – X runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda X ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda X dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie konkurs RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda X – Aktualizacja z dnia 29.09.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1609/20 z dnia 29 września 2020 roku, podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda X, ogłoszonego dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotową uchwałą zwiększona została kwota dofinansowania z EFRR dla projektu nr RPKP.06.04.01-04-0007/19 pn. „Moje bezpieczne miejsce” złożonego przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową o dodatkowe 10 punktów procentowych środków pochodzących z EFRR, tj. do kwoty 90 055,76 PLN.

Zestawienie wyników w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami – aktualizacja (pdf)

Wyniki naboru XI rundy konkursowej [12.08.2019 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XI rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 lipca 2019 r. i trwał do dnia 31 lipca 2019 r., wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XI rundy konkursowej wyniosła 2 198 418,11 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XI runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XI ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/235/20 z dnia 19 lutego 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XI dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru XV rundy konkursowej [11.12.2019 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XII, XIII i XIV rundy konkursowej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, z kolei nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XV rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 listopada 2019 r. i trwał do dnia 30 listopada 2019 r.), wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XV rundy konkursowej wyniosła 11 813 630,64 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XV runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XV ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej. Trzeci wniosek, który wpłyną ww. rundzie konkursowej jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym przekazane do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1003/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z dwoma ocenionymi projektami, które zostały złożone w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XV dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Trzeci projekt złożony w przedmiotowym konkursie jest w trakcie oceny.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1219/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XV dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru XVI rundy konkursowej [23.01.2020 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XVI rundy konkursowej wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XVI  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2019 r. i trwał do dnia 31 grudnia 2019 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XVI rundy konkursowej wyniosła 1 265 875,40 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XVI runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XVI ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1050/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XVI dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru XVII rundy konkursowej [11.02.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XVII rundy konkursowej wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XVII  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2020 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2020 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XVII rundy konkursowej wyniosła 3 829 936,51 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XVII runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XVII ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1277/20 z dnia 29 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XVII dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład (.pdf)

Wyniki naboru XVIII rundy konkursowej [17.03.2020 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XVIII rundy konkursowej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XVIII  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 lutego 2020 r. i trwał do dnia 29 lutego 2020 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XVIII rundy konkursowej wyniosła 4 422 887,55 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XVIII runda

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XVIII ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę  z wnioskiem, który otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i został przekazany do etapu oceny strategicznej.

Lista projektu ocenionego na etapie oceny formalno-merytorycznej, w tym projektu zakwalifikowanego do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1358/20
z dnia 12 sierpnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XVIII dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionego projektu (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru XIX rundy konkursowej [21.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lipca 2018 r. konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, informujemy, iż w ramach XIX rundy konkursowej wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie projektu, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach XIX  rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 marca 2020 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2020 r.). Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach XIX rundy konkursowej wyniosła  48 367 076,87 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XIX runda część 1

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej części wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej oraz projektu, który nie został zakwalifikowany do oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej, w tym projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XIX runda część 2

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX ogłoszonego dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej, w tym projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2194/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy 1 części ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XIX dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów część 1 (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/72/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia kolejnej części ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XIX dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej – XIX runda część 3

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/388/21 z dnia 17 marca 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia ostatniej części ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda XIX dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w comiesięcznych (poza rundą XIX trwającą 4 miesiące) rundach konkursowych, tj. od 31.08.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • państwową jednostkę organizacyjną;
 • inną jednostkę sektora finansów publicznych;
 • organizację pozarządową;
 • przedsiębiorstwo;
 • spółdzielnię mieszkaniową;
 • wspólnotę mieszkaniową;
 • towarzystwo budownictwa społecznego;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osobę prawną kościoła;
 • osobę prawną związku wyznaniowego;
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa [1], przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
 2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
 3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
 4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
 5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji (uzupełniająco jako niezbędny element szerszego projektu rewitalizacyjnego). W przypadku budowy drogi musi być spełniony wymóg dyrektywy 96/53/EC [2] tj. dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

[1] Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Warunek dotyczy wszystkich typów projektów obejmujących obiekty kubaturowe.

[2] Dyrektywa Rady 96/53/EC z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59 ze zm).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% na poziomie projektu (85% ze środków EFRR oraz 10% z BP) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Powyższe należy odzwierciedlić w montażu finansowym w sekcji H.4 wniosku o dofinansowanie. Na kwotę alokacji w konkursie składają się zarówno środki EFRR jak i BP.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem, że stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania należy obliczyć oddzielnie dla części projektu, w której wystąpi pomoc publiczna i dla części, w której pomoc publiczna nie wystąpi.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 123 113 820,56[3] zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) oraz Budżetu Państwa (dalej: BP).

Podział alokacji na 19 rund przedstawia się następująco:

 1. runda: 30 000 000 zł
 2. runda: 15 000 000 zł
 3. runda: 20 000 000 zł
 4. runda: 10 000 000 zł
 5. runda: 4 000 000 zł
 6. runda: 4 000 000 zł
 7. runda: 2 000 000 zł
 8. runda: 4 000 000 zł
 9. runda: 4 000 000 zł
 10. runda: 2 000 000 zł
 11. runda: 4 000 000 zł
 12. runda: 4 000 000 zł
 13. runda: 2 000 000 zł
 14. runda: 4 000 000 zł
 15. runda: 4 000 000 zł
 16. runda: 2 000 000 zł
 17. runda: 2 704 606,85 zł
 18. runda: 2 704 606,85 zł
 19. runda: 2 704 606, 85 zł

Niewykorzystana alokacja z rund zostanie automatycznie przeniesiona na następną rundę.

[3] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3631 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod nr tel. (52) 585 94 56; tel. (52) 585 94 54 (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki