Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Konkurs na wybór LSR 2023

Uroczyste wręczenie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027

Konkurs na wybór LSR 2023 15.12.2023

Wystartował marszałkowski budżet obywatelski, który będzie realizowany w formie prostych w rozliczaniu grantów i dotacji przeznaczonych na wsparcie inicjatyw lokalnych. W wtorek 12 grudnia Marszałek Piotr Całbecki wręczył przedstawiciele dwudziestu siedmiu lokalnych grup dziania (LGD-ów) z całego regionu umowy, w myśl których stowarzyszenia te będą dysponowały łącznie 100 milionami euro. Źródłem finansowania są fundusze unijne, […]


Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027

Konkurs na wybór LSR 2023 08.12.2023

  W dniu 4 grudnia 2023 roku Komisja wybierająca strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) podjęła uchwałę w sprawie wyboru LSR. W konkursie wystartowało 28 Lokalnych Grup Działania, z których 27 spełniło warunki dostępu i zostało wybranych do realizacji. Lokalne Strategie Rozwoju finansowane będą w ramach Priorytetu 7 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i […]


MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Kujaw i Pomorza w ramach interwencji LEADER

Konkurs na wybór LSR 2023 07.12.2023

W dniu 6 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla województwa kujawsko-pomorskiego na komponenty wdrażanie i zarządzanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi:  45 300 000 euro.  Środki te zapewnią finansowanie w ramach funduszu rolnego 20 lokalnych strategii […]


WYKAZ EKSPERTÓW W RAMACH WYBORU STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

Konkurs na wybór LSR 2023 10.08.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały nr 32/1768/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.,  przyjął Wykaz ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEdKP 2021–2027. Lista ekspertów


OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW – LSR

Konkurs na wybór LSR 2023 16.06.2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.) oraz art. 80 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. […]


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027 W ZAKRESIE INTERWENCJI LEADER!

Konkurs na wybór LSR 2023 24.05.2023

Informujemy, że w dniu 10.05. 2023r. Komitet Monitorujący PS WPR 2023-2027 przyjął uchwałę zmieniającą Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 w zakresie interwencji LEADER. Z uwagi na zastosowanie art. 119 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, zmiana ta nie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Szczegółowy opis zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia znajduje się […]


Komunikat dotyczący konkursu na Wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Konkurs na wybór LSR 2023 21.04.2023

Szanowni Państwo,   Województwo Kujawsko-Pomorskie w ogłoszonym konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju przeznaczyło 52 miliony euro w ramach Priorytetu 7 Rozwój lokalny regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Jest to jedna z najwyższych kwot kraju powierzona lokalnym grupom działania przez zarządy województw. Tym samym z jednej strony kwota […]


Spotkanie dotyczące konkursu na wybór LSR – 22 marca 2023 r.

Konkurs na wybór LSR 2023 29.03.2023

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym odbyło się spotkanie dotyczące konkursu na wybór LSR. Z osobami zainteresowanym tematyką Lokalnych Grup Działania spotkali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. Poniżej lista poruszanych tematów wraz z linkami do prezentacji: Opracowanie lokalnych strategii rozwoju w oparciu o dokumenty planistyczne, analiza […]


Informacje dotyczące konkursu na wybór LSR: akty prawne, dokumenty, zakresy wsparcia, adresy i mapa LGD

Konkurs na wybór LSR 2023 21.03.2023

Poniżej znajdują się linki do aktów prawnych i dokumentów przydatnych podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju: Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 Wytyczne ogólne dla PS WPR Pytania i odpowiedzi MRiRW ws. konkursu na wybór […]


Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Konkurs na wybór LSR 2023 10.03.2023

  Toruń, dnia 10.03.2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: ZW), na podstawie art. 6 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2022, poz. 943) ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego   W konkursie o wybór może […]