Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Publikacje – Rewitalizacja


• Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

(30.10.2023)

Link do publikacji


• Raport z badania pn. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”

(17.04.2023)

Link do publikacji


• Rewitalizacja – Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki

(22.03.2023)

Link do publikacji (.pdf)


• Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury

(31.05.2022)

Link do publikacji (.pdf)


• Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej

(26.01.2022)

Link do publikacji (.pdf)


• Miasta wobec wyzwań przyszłości

(01.02.2021)

Link do publikacji (.pdf)


• Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób:

(08.01.2021)

– z niepełnosprawnością intelektualną;
– ze spektrum autyzmu;
– problemami zdrowia psychicznego.

Link do publikacji (.pdf)


• Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce

(10.07.2020)

Link do raportu (.docx)


• Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin

(06.07.2020)

Link do publikacji (.pdf)


• Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim

(06.07.2020)

Link do publikacji (.pdf)

– Załącznik nr 1 do Podręcznika – Lista wskaźników głównych
– Załącznik nr 2 do Podręcznika – Metryczki wskaźników głównych
– Załącznik nr 3 do Podręcznika – Lista wskaźników pomocniczych


• Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce – Raport z badania narzędzi ustawowych w zakresie rewitalizacji w Polsce

(04.03.2020)

Link do publikacji (.pdf)


• Raport o stanie polskich miast: Rewitalizacja

(02.08.2019)

Link do publikacji (.pdf)


• Komitety Rewitalizacji w praktyce Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji

(02.08.2019)

Link do publikacji (.pdf)


• REWITALIZACJA W POLSCE – pierwsze obserwacje i wnioski – Raport 2018

(01.02.2019)

Link do publikacji (.pdf)


• Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji

(30.01.2019)

Link do publikacji (.pdf)


• DELIMITACJA KROK PO KROKU na potrzeby przygotowania gminnych programów rewitalizacji

(29.09.2017)

Link do publikacji (.pdf)


• Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych

(30.03.2018)

Link do publikacji (.pdf)


• Rewitalizacja: Interaktywny poradnik mieszkaniowy

(24.06.2017)

Link do publikacji (.pdf)