Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - zmiany po opinii Ministerstwa

Prezentujemy Państwu kolejną (już trzecią) wersję projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP). Wersja ta została uzupełniona na podstawie uwag, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uwagi MIiR dotyczyły m.in. zgodności planowanego wsparcia z politykami horyzontalnymi UE oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Większość z nich została przez nas uwzględniona i naniesiona na aktualnie prezentowaną Państwu wersję SzOOP.

Pobierz SZOOP v3.0

Wróć