Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.2.1 "Aktywne włączenie społeczne"

od 2016-10-21 do 2016-10-21 (09:00 - 13:30)

Dodane: 2016-10-11 13:45:00 przez Marek Wiśniewski

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 08:35:17 przez Marek Wiśniewski

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursów Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16).

Data i miejsce spotkania

21 października 2016 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach w ramach 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” (konkursy Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR), podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) oraz podmioty ekonomii społecznej.

 Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie, które zamierzają realizować projekty, w ramach których przewidziano zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy (realizacja PAL; wsparcie działalności CIS,KIS, WTZ i ZAZ oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami) na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) lub Obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Prezentacje

Konkurs 048

Konkurs 049

Konkurs 050

Konkurs 051

Rekrutacja zakończona

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń