Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj z Programu

Jak zacząć korzystać z programu

Jak zacząć korzystać z programu?

separator
Znajdź dofinansowanie

Znajdź dofinansowanie

separator
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

separator
Realizję projekt

Realizuję projekt

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
Zamknij X
Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj zasady promowania projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Rozliczaj projekt

Rozliczaj projekt

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Zobacz wzory dokumentów

Zobacz wzory dokumentów

 

Dowiedz się więcej o Programie

O programie

O programie

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Fundusze Europejskie 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

↓ rozwiń, aby zobaczyć więcej... ↓

Wiadomości

2021-05-18 14:43

13 maja br. weszła w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 784).
Celem ww. ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej  - art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywy EIA).

2021-05-14 13:26

Ponad 9 mld zł z Funduszy Europejskich przez ostatnie 6 lat zmieniło nasz region nie do poznania. Środki te pochodzą z zarządzanego przez marszałka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Efekty zrealizowanych w tej perspektywie projektów pokazuje kampania „RPO. MOŻEMY WIECEJ!”

 

2021-05-12 10:16

W całym regionie powstają „czternastki” czyli kameralne domy dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. We wtorek 11 maja, z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, oficjalnie otwarto kolejną taką placówkę w Rypinie. Dofinansowanie unijne tej inwestycji przekazane przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) wyniosło blisko 3,5 mln złotych. fot. Szymon Zdziebło/ tarantoga.pl

Sukcesy projektów

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

dofinansowanie z UE:

5 390 122,00 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji EU

984

proj. edukacyjne

6105

proj. rozwojowych dla firm

965

proj. energetycznych, transportu, ochrony środowiska