Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc oparta na zrozumieniu

Zastanawialiście się kiedyś, jak skutecznie rozwiązać problemy osób korzystających z pomocy społecznej? Wsparcie finansowe często nie wystarczy. Dodatkową podporę stanowią np. konsultacje z prawnikiem, profesjonalna pomoc w uporządkowaniu sytuacji rodzinnej czy znalezieniu mieszkania. W naszym województwie walkę z wykluczeniem społecznym powierzamy organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej. Na chętnych do świadczenia tego rodzaju pomocy czekają nowe dotacje.

30 grudnia rusza nabór wniosków na projekty dotyczące integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Dokumenty można składać do 13 stycznia 2017 r. Nabór jest organizowany w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta nowa forma współpracy miast, powiatów i gmin przygotowuje wspólną strategię, w której zostają pogodzone interesy dużych i małych obszarów naszego województwa. W puli do podziału jest ok. 5 mln złotych. Wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%.

 

Do kogo trafi pomoc?

Odbiorcami wsparcia będą osoby z terenów Bydgoszczy, Torunia oraz pobliskich gmin i powiatów zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zaliczamy tutaj osoby o bardzo niskich dochodach, osoby korzystające ze wsparcia systemu pomocy społecznej, a także osoby z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi.

 

Jakie projekty mogą liczyć na dotacje?

Szansę na dofinansowanie mają wszystkie inicjatywy zwiększające możliwość uczestnictwa osób w życiu społecznym oraz podnoszące ich szansę na zatrudnienie. Wsparcie można oferować w formie różnego rodzaju kursów, szkoleń, terapii oraz warsztatów, których zadaniem jest pomoc zagrożonym wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. Możliwe jest również angażowanie środowiska tych osób. Ciekawym przykładem działania zwiększającego zrozumienie otoczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest wykorzystywanie symulatorów wad wzroku. Dzięki nim, rodziny niedowidzących mieszkańców naszego województwa mogą przekonać się, z jakimi problemami ich bliscy borykają się na co dzień.

 

Typy projektów

Do udziału w konkursie zachęcamy instytucje działające w oparciu o narzędzia o charakterze indywidualnym, rodzinnym i środowiskowym. Dotowane będą programy reintegracji zawodowej i społecznej, programy na rzecz wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Można tutaj wymienić m.in. zdobywające coraz większą popularność Zakłady Aktywności Zajęciowej, w których osoby z niepełnosprawnościami świadczą m.in. wysokiej jakości usługi gastronomiczne. Od wnioskodawców wymagany będzie tzw. efekt zatrudnieniowy. Co najmniej 22% uczestników projektu musi po jego ukończeniu znaleźć zatrudnienie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami próg ten wynosi 12%.

 

Wniosek jest prosty. Sięgnij po dofinansowanie!

1. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

2. Wydrukowaną i wypełnioną wersję formularza wraz potrzebnymi załącznikami i pismem przewodnim zanieś do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na naszej stronie znajdziesz publikowane ogłoszenia konkursów o dotację oraz harmonogram planowanych naborów. W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu działają punkty udzielające informacji o eurofunduszach.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją znajduje się tutaj.

 

     • Spot radiowy

     • Audycja radiowa