Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014

Dodane 27.09.2018 przez Anna Sikora

Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014

 

Szanowni beneficjenci Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępniła następujące podręczniki dotyczące wykorzystania aplikacji SL2014:

  • Podręcznik Beneficjenta w ramach EFRR v. 2.2;
  • Podręcznik Beneficjenta w ramach EFS v. 2.2;
  • Podręcznik Beneficjenta IP WUP v. 2.2.

 

Dokumenty w ww. wersji obowiązują od 26 września 2018 r. i są dostępne pod adresem: Centralny system teleinformatyczny

 

Podręczniki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, stanowią instruktaż dotyczący możliwości technicznych aplikacji SL2014 oraz informują o wymaganiach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wobec beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.