Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Centralny system teleinformatyczny

Umowa o dofinansowanie projektu  zobowiązuje beneficjenta do rozliczania realizowanego projektu w Centralnym systemie teleinformatycznym za pośrednictwem aplikacji głównej SL2014. Dzięki temu każdy beneficjent może m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. W związku z powyższym udostępnione do stosowania zostają następujące podręczniki beneficjenta dotyczące wykorzystania SL2014  w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020:

Wersje archiwalne:

 

Ogólna instrukcja multimedialna dotycząca funkcjonalności SL2014 jest dostępna pod adresem: https://instrukcja.sl2014.gov.pl/


W ramach umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu z wykorzystaniem SL2014 , przestrzegają następującego Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014:

Nadanie lub zmiana dostępu do SL2014 osobie uprawnionej przez beneficjenta w ramach projektu odbywa się na podstawie następującego wniosku:

Z kolei wycofanie dostępu do SL2014 w ramach projektu odbywa się na podstawie poniższego wniosku: