Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014

Dodane 06.02.2020 przez Marcin Prykanowski

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępniła zaktualizowane Podręczniki beneficjenta dotyczące wykorzystania aplikacji SL2014 do realizacji projektu:

  • Podręcznik Beneficjenta w ramach EFRR v. 2.6
  • Podręcznik Beneficjenta w ramach EFS v. 2.6
  • Podręcznik Beneficjenta IP WUP v. 2.6

do pobrania pod adresem: Centralny system teleinformatyczny

Podręczniki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, stanowią instruktaż dotyczący możliwości technicznych aplikacji SL2014 oraz informują o wymaganiach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wobec beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.