Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana Podręczników Beneficjenta do SL2014

Dodane 04.06.2018 przez Leszek Nienartowicz

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępniła zaktualizowane Podręczniki beneficjenta dotyczące wykorzystania aplikacji SL2014 do realizacji projektu:

do pobrania również pod adresem: Centralny system teleinformatyczny

Podręczniki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, stanowią instruktaż dotyczący możliwości technicznych aplikacji SL2014 oraz informują o wymaganiach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wobec beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.