Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wsparcie na poprawę zdrowia w miejscu pracy

Dodane 03.07.2019 przez Leszek Nienartowicz

Z myślą o kwestiach wpływu miejsca pracy na stan zdrowia mieszkańców regionu ogłoszono konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. O środki mogą ubiegać się wszystkie podmioty niebędące osobami fizycznymi, a przeznaczą je na opracowanie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

 

Konkretnie chodzi tu o:

  • programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
  • działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
  • wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,
  • działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
  • finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

 

Aplikować o wsparcie można pomiędzy 31 lipca a 19 sierpnia. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie to 4 074 265 zł. Więcej informacji w zakładce poświęconej naborom.

 

O pozostałych aktualnych konkursach RPO piszemy w materiale: „Fundusze unijne na rzecz rozwoju regionu”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lipca 2019 r.

Źródło:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34513-wsparcie-na-poprawe-zdrowia-w-miejscu-pracy