Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO na inwestycje w kulturze

Dodane 07.08.2019 przez Leszek Nienartowicz

Remonty obiektów zabytkowych czy przebudowa instytucji kultury – na między innymi te działania jednostki samorządu terytorialnego z terenu wojewódzkiego ZIT-u mogą otrzymać dofinansowanie w ramach właśnie ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach. Pierwsza od 6 września.

 

– Od lat wspieramy inwestycje, dzięki którym zachowywane jest kulturowe dziedzictwo Kujaw i Pomorza. W naszym regionie jest wiele zabytków, które czekają na ponowne odkrycie. Środki z RPO umożliwiają przywrócenie im dawnego blasku – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Oprócz jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie ubiegać się mogą ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjnego. Otrzymane wsparcie ma być przeznaczone na działania zmierzające do ochrony przestrzeni zabytkowych, a także na realizację działań kulturalnych. Do tego typu projektów zalicza się:

  • prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wraz z wyposażeniem związanym z prowadzoną działalnością, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych oraz obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych,
  • rozbudowę, przebudowę instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej,
  • konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne,
  • projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny).

 

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich konkursach tego typu są remonty zabytkowych kamienic, zespołów pałacowych, przebudowy lokalnych centrów kultury, rewitalizacja zabytkowych parków, budowa świetlic wiejskich.

 

Najważniejsze fakty:

  • nabór wniosków trwa w dwóch rundach – pomiędzy 6 a 23 września oraz pomiędzy 24 września a 30 czerwca przyszłego roku,
  • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 1 648 574,00, w rudzie pierwszej 792 400,00 zł, w rundzie drugiej 856 174,00 zł.
  • Więcej informacji na stronie eu.

 

Więcej o aktualnych konkursach RPO w materiale: „Aktualne konkursy RPO – zapraszamy do składania wniosków

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 sierpnia 2019 r.