Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłaszono kolejne nabory wniosków w ramach RPO

Dodane 30.06.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż dzisiaj na stronie internetowej zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

  1. Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17),
  2. Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17),
  3. Działania 4.5 Ochrona przyrody Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie w ramach polityki terytorialnej – OSI (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17),
  4. Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17),
  5. Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17).