Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowy konkurs na wsparcie kształcenia zawodowego

Dodane 15.06.2016 przez Ewa Forman

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Beneficjenci

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe. Szczegółowe informacje nt. kryteriów, jakie musi spełniać podmiot składający wniosek znajdują się Link otwiera się w nowej karcie tutaj (sekcja „Kto może składać wnioski?”).

 

Wartość środków w konkursie

Pula środków EFS przeznaczonych na konkurs wynosi 35 152 000,00 zł.

 

Zakres projektów

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez:

  • realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w odniesieniu do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
  • realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (tj. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy przygotowawcze na studia, zajęcia prowadzone w szkołach wyższych, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie, włączenie pracodawców w system egzaminów czy tworzenie klas patronackich).

 

Termin

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 18 lipca – 1 sierpnia 2016 r.

 

Więcej

Treść ogłoszenia konkursowego oraz dokumentację znajdą Państwo Link otwiera się w nowej karcie w tym miejscu.