Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 04.06.2019 przez Leszek Nienartowicz

W Toruniu odbyła się dwudniowa (4-5 czerwca) międzyregionalna konferencja ewaluacyjna pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych”. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych (RPO) poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją naszego RPO, środowiska akademickiego oraz beneficjentów funduszy europejskich.

 

Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie m.in. kwestie szeroko pojętych wyzwań dla ewaluacji polityki spójności, a także zagadnienia nawiązujące do roli ewaluacji (planowania badań, zarządzania wiedzą) w procesie decyzyjnym realizacji programów operacyjnych. Na konferencji przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych na różnych poziomach wdrażania interwencji i dotykające wielu obszarów. Była też mowa o doświadczeniach zdobytych podczas obligatoryjnych badań w obszarze interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz możliwościach zastosowania wybranych metod analizy przestrzennej w badaniach ewaluacyjnych.

 

Prelegentami byli przedstawiciele środowisk akademickich, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, jednostek ewaluacyjnych urzędów marszałkowskich  z całego kraju i firm wykonujących badania ewaluacyjne oraz eksperci. 

 

IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna, pod patronatem ministra inwestycji i rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, 4 i 5 czerwca, Hotel Filmar w Toruniu.  Organizatorem jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Funduszy Europejskich

Urzędu Marszałkowskiego

 

4 czerwca 2019 r.