Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18]

Data: od 2018-06-11 do 2018-07-13
Dodane 27.04.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [18.07.2018]
Zakończony [13.07.2018]

Wyniki naboru [18.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 11 czerwca 2018 r. i trwał do dnia 13 lipca 2018 r.) wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 229 717 926,50 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków z wynikami weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek oraz listę projektów wycofanych. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych 63 projektów wynosi 212 288 913,14 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Projekt wycofany (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1177/19 z dnia  3 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 4 pozytywnie ocenione projekty złożone w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 58 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 4 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 58 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1257/19 z dnia 17 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 5 pozytywnie ocenione projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 53 wnioski pozostają w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 5 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 53 wnioski pozostają w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1337/19 z dnia 31 lipca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 6 pozytywnie ocenione wniosków złożonych w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 47 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 6 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 47 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1428/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 11 pozytywnie ocenione wniosków złożonych w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 36 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 11 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 36 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

 

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 12 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 5 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 7 wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 5 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1569/19 z dnia 4 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 12 pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 5 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

 

 

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 2 wnioski o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 3 wnioski o dofinansowanie projektów dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1643/19 z dnia 18 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 2 pozytywnie ocenione wnioski złożone w ramach konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 11.06.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub
 • duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014).

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe[1] – nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.

[1] Spółki:

 • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez uczelnię lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk posiadającą siedzibę/oddział/filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
 • spin out – spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią lub instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą/oddziałem/filią w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego[1] w przedsiębiorstwach,
 2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych[2] przez przedsiębiorstwa.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji badań podstawowych i prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).[3]

[1] W rozumieniu art. 3 pkt. 6- 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn.zm.(dalej: prawo budowlane), zakup środków trwałych, zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

[2] Zgodnie z definicją zawartą w Słowniczku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP) prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu. W związku z powyższym otrzymane wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.

[3] Poziomy gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91, z późn. zm).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość udzielonego wsparcia powinna przekraczać kwotę 200.000 EUR[1].

[1] Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu maksymalną wartość wsparcia ustala się wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór. Maksymalna wartość wsparcia wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości przyjętego kursu euro w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż wnioskowana na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu .

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70 680 960,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2072 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich:Link otwiera sie w nowej karcie  https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)