Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP

Uchwała KM Nr 76/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 23/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała KM Nr 154/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP) pobierz


Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT

Uchwała KM Nr 77/2023 z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne/OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała KM Nr 155/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne) pobierz


Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Uchwała KM Nr 78/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (obiegowo) pobierz

  • Uchwała KM Nr 22/2023 z dnia 31  marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej pobierz

Uchwała KM Nr 156/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT) pobierz