Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Łącznie alokacja: 39 768 991 euro

Priorytet inwestycyjny: Lokalne strategie rozwoju.

– wsparcie przedsiębiorczości lokalnej;

– wsparcie działań rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich.