Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Łącznie alokacja: 205 973 078 euro

Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.

– infrastruktura drogowa integralna z siecią TEN-T (drogi wojewódzkie i powiatowe)

Priorytet inwestycyjny: Transport multimodalny.

– rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego (integracja transportu kołowego i kolejowego) poprzez zakup taboru autobusowego.

Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura transportu kolejowego.

– budowa, modernizacja, rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym

– wsparcie inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego (np. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne obiekty inżynieryjne).