Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Łącznie alokacja: 50 169 580 euro

Priorytet inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) dla e-administracji, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

– rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury;

– informatyzacja podmiotów ze sfery administracji, zdrowia, kultury, a także cyfryzacja, w tym digitalizacja zasobów, jakimi te podmioty dysponują;

– tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej oraz wsparcie infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje.