Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna

Łączna alokacja: 59 931 546 euro

 

– wsparcie instytucjonalne gwarantujące skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu;

– wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu;

– wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu;

– działania informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców regionu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu, a także odnośnie celów i korzyści wynikających z wdrażania Programu.