Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Łączna alokacja: 36 254 560 euro

Priorytet inwestycyjny: Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

-działania wspierające rozwiązania z obszaru aktywnej integracji, w zakresie wdrożenia rozwiązań o charakterze środowiskowym takich jak, kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, kluby pracy;

– działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.