Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał  umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31.03.2017 r. W jej ramach zarządza kwotą 165 milionów złotych w ramach  instrumentów finansowych, w tym 136 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców (w tym pożyczka płynnościowa jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w związku z pandemią COVID-19), , rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych. Instytucja będzie pełnić rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy), który ma czuwać nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu.

Pomoc trafi do firm w formie atrakcyjnych pożyczek oraz wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.

Wszelkie szczegóły nt. oferowane wsparcia znajdą Państwo na stronie  https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-kujawsko-pomorskie-47/

 

Oferowane produkty finansowe:

 

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

 • Pożyczka dedykowana dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat.
 • W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje mające na celu:
  1. wzmocnienie podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa;
  2. zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa;
  3. przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe;
  4. ułatwienie stabilizacji funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.
 • Wysokość pożyczki: do 100 tys. zł.
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy.
 • Oprocentowanie stałe: od 0,61% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,12% – 0,24% – w obszarach preferencji).
 • Obszary preferencji:
  1. inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 2-3 lata;
  2. inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 12 miesięcy.
 • Bez prowizji.

Pośredniczy finansowi oferujący ten produkt:

2. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw- pożyczka płynnościowa

 • Pożyczka dedykowana dla mikroprzedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.
 • Wysokość pożyczki: do 100 tys. zł.
 • Okres spłaty: do 72 m-cy.
 • Oprocentowanie stałe: od 0%.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy.
 • 2-miesięczne „wakacje kredytowe”.
 • Bez prowizji.

3. Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (w tym pożyczka płynnościowa)

 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • W ramach instrumentu finansowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP poprzez:
  1. Umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.:

– działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny;

– działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych.

  1. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

– usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

– usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 1. Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego.
 • Wysokość pożyczki: od 10 tys. do 1 mln zł;
 • Okres spłaty: do 84 m-cy;
 • Oprocentowanie stałe: od 0%;
 • Obszary preferencji:
 1. inwestycje w projekty do 500.000,00 zł;
 2. inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 12 miesięcy.
 • Bez prowizji.

Pośrednicy Finansowi oferujący ten produkt:

Strategia Inwestycyjna

30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 12/498/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1. Postanowienia niniejszej Strategii mają charakter szacunkowy, co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian i dokonania stosownych aktualizacji.

Do pobrania: