Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Generator wniosków o dofinansowanie

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest aplikacją internetową, która daje możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez tworzenie, edycję oraz wydruk wniosku o dofinansowanie. Dzięki funkcji sprawdzającej aplikacja wspiera Wnioskodawców w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie dla RPO WKP 2014-2020. Ponadto Aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnie ogłoszonych konkursów oraz kontakt z Urzędem Marszałkowskim.

Generator Wniosków o dofinansowanie jest jedynym narzędziem udostępnionym dla Wnioskodawców, za pomocą którego wnioskodawcy mogą wypełnić i złożyć w odpowiedniej instytucji wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WKP 2014-2020.

 

Dostęp do aplikacji

Informujemy, iż od dnia 30.11.2016 r. została uruchomiona nowe wersja Generatora Wniosków o dofinansowanie (GWD), która będzie funkcjonowała równocześnie z dotychczas obowiązującą wersją systemu.

Uwaga. Na stronie https://mojregion.eu/rpo/skorzystaj/ogloszenia/ dla każdego ogłoszonego naboru, w sekcji „Sposób składania wniosków o dofinansowanie” jest podana informacja, która wersja GWD obowiązuje dla danego naboru. Po zalogowaniu do wskazanej wersji GWD dostępny jest przedmiotowy nabór wraz z odpowiednim formularzem wniosku.

Nowa wersja GWD dostępna jest pod adresem https://generator.kujawsko-pomorskie.pl . Aby skorzystać z aplikacji należy:

  1. aktywować zmigrowane konto – w przypadku posiadania konta w dotychczasowej wersji GWD;
  2. zarejestrować konto – w przypadku nowych użytkowników.

 Dotychczasowa wersja GWD dostępna jest pod adresem https://gwd.kujawsko-pomorskie.pl . Aby skorzystać z aplikacji należy:

  1. zalogować się używając dotychczasowego loginu i hasła – w przypadku posiadania konta w GWD;
  2. zarejestrować konto – w przypadku nowych użytkowników.

Zgłaszanie błędów i problemów technicznych

W przypadku problemów technicznych dotyczących m.in. problemów z obsługą lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji, zgłoszenie wraz z wypełnionym formularzem zgłaszania uwag. Otwiera się w nowej zakładce należy przesłać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl. Otwiera się w nowej zakładce

 

Do pobrania