Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie obowiązującego prawa krajowego i Unii Europejskiej, ma obowiązek sporządzenia Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020. Opracowany Plan zawiera cel i organizację procesu ewaluacji, działania dotyczące budowy potencjału ewaluacyjnego, a także opis planowanych do realizacji badań. Plan ewaluacji zawiera wszystkie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy finansowej 2014-2020.

Celem ewaluacji, wyznaczonym przez Komisję Europejską na lata 2014-2020, jest przede wszystkim poprawa procesu programowania oraz wdrażania programów, a także ocena ich trafności, skuteczności, efektywności i wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy państw członkowskich, m.in. w odniesieniu do celów strategii Europa 2020.

Dokumenty