Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

agenda

-prezentacje:

– Prezentacja stanu wdrażania FEdK-P 2021-2027 – Barbara Jesionowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Michał Heller – z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza pobierz

– Przedstawienie Planu Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027- Jolanta Rudnicka  – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza pobierz

– Zmiana Regulaminu Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 – zapisy dotyczące konfliktu interesów – Iwona Jaszczuk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza pobierz 

-uchwały:

 1. Uchwała Nr 138/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 7.1 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią pobierz
 2. Uchwała Nr 139/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.2 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną pobierz
 3. Uchwała Nr 140/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  7.3 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych pobierz
 4. Uchwała Nr 141/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Wspieranie integracji społecznej pobierz
 5. Uchwała Nr 142/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy pobierz
 6. Uchwała Nr 143/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.20 Aktywne włączenie społeczne, Schemat: Działania w zakresie integracji społeczności romskiej pobierz
 7. Uchwała Nr 144/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne pobierz
 8. Uchwała Nr 145/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne pobierz
 9. Uchwała Nr 146/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne pobierz
 10. Uchwała Nr 147/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne pobierz
 11. Uchwała Nr 148/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.26 Wychowanie przedszkolne OPPT pobierz
 12. Uchwała Nr 149/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.27 Kształcenie ogólne OPPT pobierz
 13. Uchwała Nr 150/2023 z 16 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.28 Kształcenie zawodowe OPPT pobierz
 14. Uchwała Nr 151/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Adaptacja do zmian klimatu w miastach BydOF-IP pobierz
 15. Uchwała Nr 152/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach ZITy regionalne pobierz
 16. Uchwała Nr 153/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT pobierz
 17. Uchwała Nr 154/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF- IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP) pobierz
 18. Uchwała Nr 155/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITy regionalne, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy regionalne) pobierz
 19. Uchwała Nr 156/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (OPPT) pobierz
 20. Uchwała Nr 157/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: Rozwój współpracy w obszarze B+R+I poprzez sieciowanie oferty usług, transfer wiedzy i komercjalizację technologii pobierz
 21. Uchwała Nr 158/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: Wsparcie internacjonalizacji MŚP pobierz
 22. Uchwała Nr 159/2023 z 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie MŚP, Schemat: promocja gospodarki regionalnej – tryb konkurencyjny pobierz
 23. Uchwała Nr 160/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pobierz
 24. Uchwała Nr 161/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych, Schemat: Zakup sprzętu dla służb ratowniczych (Policja, Państwowa Straż Pożarna) pobierz
 25. Uchwała Nr 162/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków pobierz
 26. Uchwała Nr 163/2023 z 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich pobierz
 27. Uchwała Nr 164/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych pobierz
 28. Uchwała Nr 165/2023 z 17 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu: 9. Pomoc techniczna (EFRR) i Priorytetu: 10. Pomoc techniczna (EFS+). pobierz