Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie więcej miejsc w przedszkolach

przez Leszek Nienartowicz

Ponad 4 miliony złotych na nowe miejsca w przedszkolach oraz na poszerzenie oferty edukacyjnej tego rodzaju placówek – zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nabór wniosków ruszy w połowie października.

 

- Dzięki unijnemu wsparciu systematycznie poprawiamy zarówno bazę lokalową, jak i ofertę edukacyjną przedszkoli w całym regionie. Inwestycje w kształcenie, także w kształcenie najmłodszych dzieci, to inwestycje w naszą przyszłość – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - Zachęcam do kontynuowania tego typu działań.  

 

Tym razem dotacje można uzyskać na zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach, finansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli. W sferze inwestycyjnej chodzi m. in. o dostosowanie i adaptację pomieszczeń, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz budowę i wyposażenie placów zabaw. „Miękka” część projektów dotyczyć może m. in. organizacji zajęć z logopedycznych i socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne oraz gimnastyki korekcyjnej, a także kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pedagogów.

 

Do aplikowania w konkursie zapraszamy samorządy lokalne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy. W puli jest 4,3 mln złotych, minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 100 tysięcy złotych, maksymalne dofinansowanie 85 proc.

 

Nabór wniosków rusza 16 października i potrwa do 31 października, rozstrzygnięcie w marcu 2018.

 

 

Beata Krzemińska  

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 września 2017 r.

Wróć