Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 3.3

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć