Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Wpływ wsparcia z RPO WK-P 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim

Dobiegła końca realizacja badania ewaluacyjnego pt: „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim". Wskaźnik zgodnie z wynikami badania został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładany. W rezultacie wsparcia z RPO 2007-2013 powstało ponad 4 tys. miejsc pracy.

 

Cel badania

Celem badania była analiza skuteczności i efektywności projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 po kątem ich wpływu na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach badania oceniono również, w jakim stopniu utworzone miejsca pracy odpowiadały  potrzebom regionalnego rynku zatrudnienia, biorąc pod uwagę wiek, wykształcenie oraz zawód zatrudnionych osób.

 

Zastosowane metody badań

Dzięki wykorzystaniu wielu metod zbierania danych (zarówno terenowych, tj. ankiety internetowe, indywidualne wywiady pogłębione, przy wykorzystaniu analizy dokumentacji projektowych) otrzymaliśmy dokładną charakterystykę badanej struktury miejsc pracy. Badanie wykazało, że w wyniku wsparcia zatrudniano w większości mężczyzn, na stanowiskach technicznych, w sektorze prywatnym, w firmach realizujących usługi rynkowe.

 

Wnioski wykorzystamy w obecnej perspektywie

Rekomendacje, sformułowane w oparciu o najważniejsze wnioski badania, będą wykorzystane w ramach nowej perspektywy 2014-2020 w celu poprawy poziomu i jakości zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki  badania posłużą nam również w pracach nad sprawozdawczością RPO 2007-2013.

Prace nad badaniem rozpoczęły się 30 marca 2015 r. i zakończyły 10 sierpnia 2015 r.

Pełne wyniki przeprowadzonego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.  

Wróć