Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym.

Od 12 do 30 czerwca trwały konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wpłynęło do nas niemal 800 uwag. Uwzględniliśmy ponad 300 z nich (w tym 215 w całości).  Uwagi niezgodne z Umową Partnerstwa 2014-2020 lub Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostały odrzucone. .

Druga wersja projektu SZOOP

Znaczna część uwzględnionych uwag została już wprowadzona do przyjętej przez Zarząd Województwa drugiej wersji projektu SZOOP. Oczekuje on obecnie na zaopiniowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe uwagi znajdą się w ostatecznej wersji SZOOP (v. 3.0), którą Zarząd Województwa planuje przyjąć do 14 sierpnia 2015 r.

Liczymy na dalsze wsparcie

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi. Bardzo doceniamy Państwa zaangażowanie w proces tworzenia SZOOP i wierzymy, że dzięki temu Regionalny Program Operacyjny będzie w pełni odpowiadał na potrzeby mieszkańców naszego regionu. Jednocześnie mamy nadzieję, że na dalszych etapach prac związanych z wdrażaniem RPO również będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i aktywny udział.

Wróć