Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkurs w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19).

Wróć