Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Skorzystaj z Programu

Jak zacząć korzystać z programu

Jak zacząć korzystać z programu?

separator
Znajdź dofinansowanie

Znajdź dofinansowanie

separator
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

separator
Realizję projekt

Realizuję projekt

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
Zamknij X
Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj zasady promowania projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Rozliczaj projekt

Rozliczaj projekt

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Zobacz wzory dokumentów

Zobacz wzory dokumentów

 

Dowiedz się więcej o Programie

O programie

O programie

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Znajdź punkt informacyjny

Znajdź punkt informacyjny

↓ rozwiń, aby zobaczyć więcej... ↓

Wiadomości

2018-12-27 12:09

Około 300 ogłoszonych konkursów, ponad 3 tysiące złożonych wniosków oraz prawie 1,5 tysiąca zawartych umów o dofinansowanie projektów na ponad połowę dostępnej puli – to aktualny stan realizacjiRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku w fazę realizacji weszło szereg projektów społecznych, uruchomiliśmy też specjalne środki na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa. fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

2018-12-21 08:31

IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 informuje o braku konieczności zwrotu z końcem roku niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego ze środków dotacji celowej z 2018 r. w ramach projektów realizowanych w zakresie EFS.

2018-12-19 12:25

Z końcem roku rusza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym szkoły z terenu bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego mogą uzyskać dofinasowanie na różnorodne projekty usprawniające proces edukacji, np. na dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące placówki, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego (np. instytucje prowadzące szkoły prywatne czy ośrodki akademickie). Fot. Ł. Piecyk

Sukcesy projektów

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

dofinansowanie z UE:

5 390 122,00 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji EU

984

proj. edukacyjne

6105

proj. rozwojowych dla firm

965

proj. energetycznych, transportu, ochrony środowiska