Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zaktualizowano wzory umów o dofinansowanie

2018-04-17 11:35 przez Monika Królikowska

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wzory umów o dofinansowanie obowiązują od dnia 16 kwietnia br.

Aktualne wzory umów znajdziecie Państwo pod adresami:
Działanie 4.2 – https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/
Działanie 4.3 – https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy/
Działanie 4.4 https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/formularz-wniosku-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020-w-zakresie/

Zmiana wprowadzona w ww. wzorach polega na zobowiązaniu beneficjenta, aby w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto, zastosował wymogi określone w rozdziale 2 dokumentu – Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej MGMiŻŚ, a wydanego na podstawie zaleceń Instytucji Audytowej.
Przedmiotowy dokument znajdziecie Państwo pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.

Wobec publikacji ww. dokumentu zaktualizowano następujące zapisy umów o dofinansowanie:
– w zakresie działania 4.2 – § 6 ust. 1 pkt 13 umowy;
– w zakresie działania 4.3 – § 6 ust. 1 pkt 13 umowy;
– w zakresie działania 4.4 – § 6 ust. 1 pkt 11 umowy.