Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zaktualizowano wzór umowy o dofinansowanie na koszty bieżące i aktywizację oraz wsparcie przygotowawcze

2017-01-12 12:49 przez Monika Królikowska

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został zamieszczony zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie MGMiŻŚ w zakładce RYBOŁÓWSTWO/POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020.

Wzór umowy wraz z załącznikami można pobrać również w zakładce Dokumenty/Wnioski i instrukcje.