Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące wdrażania operacji

2016-10-28 6:17 przez Monika Królikowska

W dniach 25-26.10.2016 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Runowie Krajeńskim odbyło się szkolenie beneficjentów z zakresu wdrażania operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szkolenie dotyczyło omówienia warunków przyznania pomocy w kontekście rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.