Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga – aktualizacja formularzy dokumentów

2018-07-16 1:29 przez Monika Królikowska

Informujemy, iż od dnia 22.06 2018 r., obowiązują nowe wzory dokumentów w ramach Priorytetu 4.
Aktualne dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod adresami:


Działanie 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Działania 4.3 – działania prowadzone w ramach współpracy

Działanie 4.4 – koszty bieżące i aktywizacja

UWAGA:
Wnioski o dofinansowanie składa się na formularzu aktualnym na dzień ogłoszenia o naborze, natomiast wniosek o płatność na formularzu aktualnym na dzień składania wniosku o płatność.