Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Sprawozdanie z realizacji LSR

2017-09-06 8:20 przez Monika Królikowska

W związku z zobowiązaniem lokalnych grup działania (LGD) do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Załącznikiem do przedmiotowych Wytycznych jest m.in. wzór sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju, który opracowano przy współpracy Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 poinformowała, że nie planuje wydawać odrębnych wytycznych w wymienionym zakresie oraz nie zobowiązuje LGD do stosowania Wytycznej nr 5/3/2017 wydanej przez MRiRW. Jednakże, jeśli lokalne grupy działania uznają, że rozwiązania przyjęte we wskazanej Wytycznej są pomocne, Instytucja Zarządzająca PO „Rybactwo i Morze” nie widzi przeciwskazań do ich stosowania.

Sprawozdanie za pierwszy rok realizacji LSR, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, należy dostarczyć do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drogą pocztową lub osobiście, najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.

Do pobrania:
Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (.pdf)

Załącznik nr 2 do wytycznych – Sprawozdanie z realizacji LSR (.xlsx)